Veiledninger til Distribuerbare

Veiledningerne er delt inn i tre og retter seg mot henholdsvis kommunale konsulenter(under forberedelse), leder på en enhet og pedagogisk personale. Velg guiden som er relevant for deg.

GDPR – 5 gode råd

Vi har samlet fem gode råd som vi vurderer som de aller viktigste, når du samler inn data fra barn. Denne oppramsingen er selvfølgelig ikke uttømmende, men den er tenkt som en liten gjenoppfrisking av hva du alltid bør huske. Vi anbefaler deg å lese vår e-læring om GDPR. Der står alt du bør vite om sikkerhet i forhold til datasikkerhet og Klassetrivsel.

Her er 5 råd som du alltid bør huske når du lager undersøkelser for barn og ungdom:

  1. Pass på at du kun samler inn data fra de deltakerne du har behov for
  2. Husk også at du benytter de innsamlede dataene kun i den hensikt, du har beskrevet i «introteksten til deltakerne»
  3. Still aldri spørsmål hvor du ber deltakerne angi hverandre i en negativ kontekst
  4. Still aldri spørsmål om deltakerens helbred/sykdom, seksualitet eller om deltakeren har utført kriminelle handlinger.
  5. Pass på deltakernes data så uvedkommende ikke får tilgang til de avgitte svarene. Unngå å skrive ut deltakernes besvarelser med mindre det er svært nødvendig.