Rapport og resultater – Quick-guiden

Rapport og resultater – Quick-guiden

Resultater – Quickguiden Når du har gjennomført en undersøkelse, har du mulighet for å se resultater med de ulike diagrammene, der deltakernes svar visualiseres. Selve avlesingen av diagrammene, vil ikke bli gjennomgått i denne quick-guiden, og vi henviser til vår...