Grunnskoler, videregående skoler og barnehager trenger

elevenes og barnas egne utsagn

til å kunne vareta barnas/elevenes interesser, trivsel og allsidige utvikling

i de lærende fellesskapene, som skolene og barnehagene skal utgjøre for dem.

Grunnskoler

Klassetrivsel er trivselsverktøyet til undervisere, skoleledelse, trivselsveiledere, SFO og PPT. På en overskuelig, enkel, sikker og tidsbesparende måte får skolen den nødvendige innsikten i elevenes aktuelle relasjoner og trivsel til at kunne gjøre skolehverdagen bedre for hver enkelt elev.

Videregående skoler

Trivselsundersøkelser som blir gjennomført i Klassetrivsel kartlegger på overskuelig, enkel, sikker og tidsbesparende måte, de aktuelle tematikkene og gruppedynamikkene i klasser / grupper / på trinnene, og gir dere den nødvendige innsikten til å kunne forbedre elevenes trivsel og redusere frafall.

Barnehager

Med Klassetrivsel har barnehagen et intervjuverktøy i barnehøyde. Barnehagebarnet kan lytte til de enkle spørsmålene og valgene som hører til. På overskuelig, enkel, sikker og tidsbesparende måte får pedagogene innsikt i hvordan barna trives i barnehagen og i de aktuelle relasjonene mellom barna.

Kommuner

Flere og flere både norske og danske kommuner gjennomfører kommunale trivselsundersøkelser på skolene og i barnehagene sine med Klassetrivsel. Som kommunal ressurs på skole- og/eller barnehageområdet vil du oppleve mange fordeler både for deg og for skolene/barnehagene når dere bruker Klassetrivsel.

Er du allerede Klassetrivsel-bruker?

Logg inn her