Samspillet med de jevnaldrende, kulturen i fellesskapene

og opplevelsen av å høre til er avgjørende for,

hvordan den enkeltes identitet og ‘sosiale selv’ former seg.

Trivselsverktøyet Klassetrivsel sikrer overblikk.

De overskuelige sosiogrammene gir innsikt til å handle.

Klassetrivsel • ett og samme verktøy til alle fagpersoner

 

  • Med Klassetrivsel får alle relevante fagpersoner i alle relevante funksjoner det best mulige fundamentet til å kunne skape trivsel og gode relasjoner for alle elever/barn, for de fellesskapene de har og i det daglige miljøet på skolen eller i barnehagen.
  • Alle rapportene kan leses og lastes ned straks den enkelte deltakeren har svart – uansett om det er en kommune-, skole-, trinns-, klasse- eller barnehage-undersøkelse.
  • Klassetrivsel generer unike, dynamiske sosiogrammer, som på enkel og sikker måte visualiserer elevenes/barnas relasjoner med hverandre i overskuelige klasse/ gruppe- og deltakerrapporter.
  • Klassetrivsel er gjennomprøvet til hverdagen på skoler og i barnehager og er utviklet av lærere i nært samarbeid med trivselsveiledere, rådgivere, psykologer, pedagoger, skoleledere og kommunale ressurspersoner.
  • Kick-start trivselsarbeidet i alle klasser/grupper, og bruk Klassetrivsel til å støtte praksis og gi en felles forståelse i foreldresamarbeidet, læringsmiljøarbeidet, teamsamarbeidet mellom lærere og pedagoger, i ledelsesoverblikket og samarbeidet med eksempelvis PP-rådgivere.
  • Klassetrivsel er skolens/ barnehagens eget verktøy – dere kan designe enhetens helt egne undersøkelser og gjennomføre dem på tidspunkter som passer for dere. Formuler egne eller velg mellom predefinerte spørsmål.

Ett verktøy - mange muligheter

Trivselsverktøyet Klassetrivsel består av en hel del funksjoner, som gir de relevante fagpersonene en dypere viten og en hjelp i hverdagen med blant annet:

  • Innsamling av elevenes/barnas opplevelse av egen hverdag: I Klassetrivsel kan det settes opp målrettede undersøkelser, som lar elevene/barna svare på spørsmål, som handler om det aktuelle synet de har på, og hvordan de opplever, eksempelvis undervisningen, fellesskapet og hvordan de trives på skolen / i barnehagen.

 

  • Gruppeforslag: Med utgangspunkt i svarene på relasjonsspørsmål kan det bli genereret og vist konkrete forslag til konstruktive gruppesammensettinger eller sitteplasser.

 

  • Evaluering av trivselsprogram: Skolen kan sette opp egne undersøkelsen til for eksempel å få evaluert eller ta en status på virkningen av de eventuelle trivsels- og antimobbeprogrammene skolen har iverksatt.
U

Overblikk og den nødvendige innsikten - sikkert, raskt og enkelt!

Med Klassetrivsel kan du som fagperson opprette og gjennomføre undersøkelser og deretter få rapporter, som gir inspirasjon og energi til det pedagogiske arbeidet med trivsel og relasjoner i elevgrupper og barnegrupper.

Jo større innsikt dere har i elevenes/barnas aktuelle trivsel og innbyrdes relasjoner, desto flere handlemuligheter har dere.

Verktøyet Klassetrivsel er laget med utgangspunkt i de behovene, som lærere, pedagoger, skoleledelse og rådgivere har i det daglige arbeidet. Det har vært mulig fordi vi, som står bak Klassetrivsel, selv har bakgrunn i undervisningsverdenen, og fordi verktøyet fortsatt utvikles i nært samarbeid med brukerne.

Du setter opp en undersøkelse via din personlige innlogging (som hører til Klassetrivselkontoen på ditt ansettelsessted) og deretter svarer deltakerne (elevene/barna) på undersøkelsen på datamaskin eller nettbrett via hver sin personlige engangsnøkkel. Med en gang deltakerne har svart har du tilgang til overskuelige rapporter, som viser deltakernes svar.

Typisk tar det under 60 minutter å sette opp og gjennomføre en undersøkelse.

Ring på +45 71 99 05 03

- og la oss hjelpe deg med råd og veiledning slik at du kan sikre klassetrivsel for alle
Kontakt oss