Pris på abonnement

Alle grunnskoler, videregående skoler og barnehager kan få en gratis prøveperiode på Klassetrivsel – helt uforpliktende (les mer under menupunktet «Kom i gang»). Når prøveperioden er benyttet kan enheten (skolen/barnehagen) velge å kjøpe abonnement. Enheten kan selvfølgelig også velge å gå direkte i abonnement uten å ha hatt en prøveperiode først.

En enhet kan velge mellom ettårig eller treårig abonnement. Med treårig abonnement oppnår skolen/enheten rabatt på den årlige prisen, og prisen gjelder i hele abonnementsperioden.

Kommunale enheter i samme kommune kan opprette en gruppeavtale og kjøpe abonnement sammen, for å oppnå ytterligere rabatt. Kommunen (sentralt eller en av enhetene) mottar da een samlet faktura pr. år på den totale årlige prisen for alle abonnementene i gruppeavtalen. Enheten kan flytte abonnementet sitt over i en gruppeavtale i løpet av en eksisterende abonnementsperiode og få refundert forskjellen i abonnementsprisen.

Les mer om abonnement og opprettelse av abonnement i menypunktet «Kom i gang –> Opprett abonnement».

Prisliste

Alle prisene er pr. enhet pr. år – uansett abonnementstype – og avhenger av elev/barnetallet på enheten på starttidspunktet for abonnementet. Alle priser oppgis i NOK.

Prislisten indeksreguleres årlig pr. 1.8. etter konsumprisindeksen. Uansett utviklingen i konsumprisindeksenøker prisen årlig med minst 2%. Prisstigninger utover indeksreguleringen/årlig regulering annonseres på denne siden senest tre måneder før de trer i kraft.

*Vi tar forbehold om trykkfeil*.

Priser for Klassetrivsel. skoleåret 2023/2024
Priser for Klassetrivsel. skoleåret 2023/2024
Merk:


*Gruppeabonnement krever at flere skoler går sammen og kun mottar én faktura. Dette letter det administrative arbeidet hos Skolevisioner, hvorpå en rabatt oppnås på abonnementsprisen.

**Evalueringsmodulen (TOPI) er et tillegg til det generelle Klassetrivselabonnementet. Evalueringsmodulen TOPI forutsetter et Klassetrivsel-abonnement.

*** Distribuerbare undersøkelser er et tillegg til Klassetrivsel. Distribuerbare undersøkelser er som navnet antyder, undersøkelser hvor innholdet bestemmes fra en sentral enhet, og deretter distribueres ut til og gjennomføres på enheter i tilknytning til den sentrale enheten.

**** Timepris er en pris som blir benyttet i sammenheng med endringer i oppsett av et eksisterende nettsted, ved konsulentoppgaver og lignende. Spør for å få et overslag.

Opprett abonnement på Klassetrivsel

Eller start gratis 8 ukers prøveperiode
Kom i gang nå