Pris på abonnement

Alle grunnskoler, videregående skoler og barnehager kan få en gratis prøveperiode på Klassetrivsel – helt uforpliktende (les mer under menupunktet «Kom i gang»). Når prøveperioden er benyttet kan enheten (skolen/barnehagen) velge å kjøpe abonnement. Enheten kan selvfølgelig også velge å gå direkte i abonnement uten å ha hatt en prøveperiode først.
 

En enhet kan velge mellom ettårig eller treårig abonnement. Med treårig abonnement oppnår skolen/enheten rabatt på den årlige prisen, og prisen gjelder i hele abonnementsperioden.

Kommunale enheter i samme kommune kan opprette en gruppeavtale og kjøpe abonnement sammen, for å oppnå ytterligere rabatt. Kommunen (sentralt eller en av enhetene) mottar da een samlet faktura pr. år på den totale årlige prisen for alle abonnementene i gruppeavtalen. Enheten kan flytte abonnementet sitt over i en gruppeavtale i løpet av en eksisterende abonnementsperiode og få refundert forskjellen i abonnementsprisen.

Les mer om abonnement og opprettelse av abonnement i menypunktet «Kom i gang –> Opprett abonnement».

Prisliste

Alle prisene er pr. enhet pr. år – uansett abonnementstype – og avhenger av elev/barnetallet på enheten på starttidspunktet for abonnementet. Alle priser oppgis i NOK.

Prislisten indeksreguleres årlig pr. 1.8. etter konsumprisindeksen. Uansett utviklingen i konsumprisindeksenøker prisen årlig med minst 2%. Prisstigninger utover indeksreguleringen/årlig regulering annonseres på denne siden senest tre måneder før de trer i kraft.

*Vi tar forbehold om trykkfeil*.

Klassetrivsel priser

Noter:


*Gruppeabonnement kræver at flere skoler går sammen og kun modtager en faktura. Dette letter det administrative arbejde hos Skolevisioner, hvormed en rabat på abonnementsprisen opnås.

**Evalueringsmodul (TOPI) er et tilkøb til det almindelig Klassetrivselabonnement. Evalueringsmodulet TOPI forudsætter altså et Klassetrivsel abonnement.

*** Distribuerbare undersøgelser er et tilkøb til Klassetrivsel. Distribuerbare undersøgelser er, som navnet antyder, undersøgelser hvor indholdet bestemmes fra en central enhed, og derefter distribueres ud til og gennemføres på enheder i tilknytning til den centrale enhed.

**** Timepris er en pris der bliver benyttet i sammenhæng med ændringer i opsætning af et eksisterende site, ved konsulentopgaver og lignende. Spørg for at få et overslag.

Opprett abonnement på Klassetrivsel

Eller start gratis 8 ukers prøveperiode
Kom i gang nå