Klassetrivsel

Forbedrer elevers og læreres trivsel
KlassetrivselKurs

fordi alle har bruk for å bli sett, hørt og forstått,

for å kunne trives, dannes og utvikles i fellesskap.

Ugentlige kurs i Klassetrivsel – online

Vi holder nettkurs rettet mot brukere med rollen som Enhetsadministrator, hvor vi viser hvilke muligheter og oppgaver som følger med denne rollen. Du kan bli med på nettet og være godt kledd til å administrere klassetrivsel for skolen din. Finn våre kurs ved å følge denne lenken. Registrering er ikke nødvendig.

Vi holder også dybdekurs med Klassetrivsel, spesielt rettet mot brukere som skal være superbrukere i Klassetrivsel. Dette er ofte ressurspersoner eller andre nøkkelpersoner innen trivselsfeltet. Se hva kurset inneholder og når det er gjennomført her.

*OBS. Alle kurs gjennomføres på dansk

Grunnskoler

Klassetrivsel er trivselsverktøyet til skolens undervisere, ledelse, rådgivere og SFO. På en overskuelig, enkel, sikker og tidsbesparende måte får skolen den nødvendige innsikten i elevenes aktuelle relasjoner og trivsel til å kunne forbedre skolehverdagen til hver enkelt elev.

Videregående skoler

Trivselsundersøkelser som blir gjennomført i Klassetrivsel kartlegger på overskuelig, enkel, sikker og tidsbesparende måte de aktuelle tematikkene i klasser/grupper/ på trinn, og gir den innsikten dere trenger for å kunne forbedre elevenes trivsel og redusere frafall.

Barnehager

Med Klassetrivsel har barnehagen et intervjuverktøy i barnehøyde, der de enkle spørsmålene blir lest opp for barnet. På overskuelig, enkel, sikker og tidsbesparende måte får pedagogene innsikt i barnas trivsel i barnehagen, herunder de aktuelle relasjonene mellom barna.

Kommuner

Flere kommuner gjennomfører kommunale trivselsundersøkelser på skolene og i barnehagene med Klassetrivsel. Som kommunal ansvarlig for skoler/barnehager vil du oppleve store fordele både for deg og skolene/barnehagene med å bruke Klassetrivsel.

Over 1600 skoler/ barnehager har allerede abonnement

Er du Klassetrivsel-bruker på en av dem?
Logg inn her

Dataetikk

Klassetrivsel finnes for at barnet/ eleven har et sikkert talerør, slik at fagpersonene rundt barnet/ eleven får den nødvendige innsikten til å kunne handle. Som databehandler for abonnentene våre, behandler vi alle personopplysninger i Klassetrivsel med stor respekt og etterlever alle krav for beskyttelse av persondata. Klassetrivsel er utviklet i samarbeid med fagpersoner og kun til opplysninger, som er relevante for elevens/ barnets trivsel på skolen / i barnehagen.

Les mer om behandling av personopplysninger her

Ett og samme verktøy til alle faggrupper

  • Med Klassetrivsel får alle relevante fagpersoner i alle relevante funksjoner det best mulige grunnlaget for å kunne skape trivsel og gode relasjoner for ALLE elever/barn, for fellesskapene deres og i det daglige miljøet på skolen eller i barnehagen.
  • Klassetrivsel inneholder unike sosiogrammer, som sikkert og enkelt visualiserer elevenes/barnas innbyrdes relasjoner i overskuelige klasse/gruppe- og deltakerrapporter.
  • Klassetrivsel er gjennomprøvet til dagligdagen i barnehagen og på skolen (både grunnskolen og videregående) og er utviklet av lærere i nært samarbeid med rådgivere, pedagoger, enhetsledere, skoleledere og kommunale konsulenter.

Klassetrivsel er nemt og enkelt at gå til for lærere og elever. Det er hurtigt at sætte en undersøgelse op selv for lærere, der ellers ikke beskæftiger sig meget med computere.

Nikolaj Kløve Schnurre

Viceskoleinspektør, Højby Skole i Odense, DK

Du føler dig mere sikker og præcis, når du sidder til forældresamtaler og fortæller om barnets trivsel og relationer i klassen. Og der kan forældrene godt mærke, at vi ved, hvad det er, vi taler om, og at det ikke er en fiks idé, vi har grebet ud af luften.

Trine Trentemøller

Lærer, Mølleskolen i Ry, DK

Det fremstår helt klart, at der her er tale om et værktøj, der kan gøre en forskel. Klassetrivsel bringer elevens eget udsagn og elevens situation op på teamets dagsorden og ind i forældresamarbejdet.

Jørgen Schirmer Nielsen

Tild. Pædagogisk Udviklingskonsulent

Vil dere også prøve ut Klassetrivsel hos dere?

Vi tilbyr 8 ukers gratis prøveperiode
Les mer om gratis prøveperiode