Veiledning til det pedagogiske personale ifm. Distribuerbare undersøkelser

Følgende veiledning henvender seg hovedsaklig til enhetens pedagogiske personale

Du skal delta i en distribuert undersøkelse fra din institusjons kommune. Følgende veiledning hjelper deg gjennom prosessen.

Vi gjennomgår:

 • Hvor man logger inn
 • Hvordan deltakerne besvarer
 • Engangsnøkler
 • Hvis en deltaker skal svare igjen
 • Tilføyelse/sletting av en deltaker
 • Hvor man ser resultatene

Er brukeren din låst? Finn informasjon her.

Hvor logger man inn?

For å finne undersøkelsen logger du inn på kommunens klassetrivsel-side. Gå til nettleserens søkefelt og skriv kommune.klassetrivsel.no («kommune» erstattes med den aktuelle kommunen – f.eks oslo.klassetrivsel.no). Du har mottatt den eksakte adressen via e-post. Du har mottatt passordet ditt via sms.

 

 1. Logg inn med brukernavn/feide

2. Velg undersøkelsen på listen

Nå er du inne på undersøkelsen. Her kan du:

 • Se status for deltakernes besvarelse
 • Hente engangsnøkler
 • Få tilgang til resultater

Slik besvarer deltakerne:

Når deltakerne skal besvare en undersøkelse må de logge på med unike engangsnøkler. Her kan du se, hvor du finner disse nøklene:

Har du fått utlevert engangsnøklene?

 • Hvis ja, følg veiledning 1).
 • Hvis nei, følg veiledning 2).

1) Hvis du har fått utlevert engangsnøklene fra lederen din, så skal du sammen med deltakeren (barnet) gå til Klassetrivsels svarside. Den nøyaktige adressen står på engangsnøkkelen. Svarsiden er f.eks kommunenavn.klassetrivsel.no/user

2) Hvis du IKKE har fått utlevert engangsnøkler:

 1. Logg inn på Klassetrivsel
 2. Velg undersøkelse
 3. Velg fanen DELTAKER
 4. Trykk på «HENT ENGANGSNØKLER»

5. Velg mellom «KOPIER NØKLER» eller «SKRIV UT NØKLER»

 • KOPIER NØKLER: Engangsnøklene kopieres til datamaskinens utklippstavle. Herfra kan de settes inn i et tekstbehandlingsprogram.
 • SKRIV UT NØKLER: Da åpnes et ekstra dialogvindu, hvor nøklene videresendes direkte til datamaskinens utskriftssystem. Nøklene lastes derfor ikke ned lokalt til datamaskinens nedlastingsmappe.

Nå skal du sammen med deltakeren (barnet) gå til Klassetrivsels svarside. Den nøyaktige URL- adressen står på engangsnøkkelen. Svarsiden er feks: kommunenavn.klassetrivsel.no/user (kommunenavn skiftes ut med institusjonens kommunale tilhørsforhold).

Eksempel: engangsrnøkler

Opplesning

Alle spørsmål og svarmuligheter kan leses opp. For å få lest opp teksten, klikker du på høyttalerikonet.

Statusfanen

 • Mens deltakerne svarer, kan du følge med i undersøkelsens fremdrift. Du kan blant annet se, hvem som har svart, og hvem som ikke har svart. Dette gir deg mulighet til å hjelpe deltakere, som kanskje har bruk for hjelp med å komme videre med besvarelsen sin.
 • Du kan også lukke for en deltakergruppe eller for hele undersøkelsen, såfremt det skulle være behov for det.

Skal en deltaker svare igjen?

I noen få tilfeller kan det være nødvendig at en deltaker besvarer på nytt.

Hvis det er tilfellet gjør du følgende:

 1. Logg inn på Klassetrivsel
 2. Velg den undersøkelsen du skal bruke
 3. Gå til fanen DELTAKERE

4. Utvid deltakergruppen som deltakeren er en del av, ved å trykke på pilen ytterst til høyre i deltakergruppen

5. Trykk på de tre prikkene (…) siden av den deltakeren du ønsker å nullstille. OBS. du kan IKKE angre denne handlingen

6. Deltakeren logger nå inn igjen med sin engangsnøkkel og besvarer på nytt

Resultater

For å finne undersøkelsens resultater:

 1. Velg den relevante undersøkelsen
 2. Gå til fanen RESULTATER
 3. På fanen RESULTATER har du mulighet til å navigere til forskjellige resultater. Du kan…:
 • … finne statistiske/kvantitative resultater for hele undersøkelsen ved å trykke på «Hele undersøkelsen»
 • … finne statistiske/kvantitative resultater for hele enheten ved å trykke på enhetens navn
 • … finne kvalitative resultater ved å folde ut enheten din og deretter velge deltakergruppen du ønsker å se resultatene for.

Hvis du vil vite mer om de forskjellige diagrammene og visningene av resultater, kan du se i vår quickguide – Rapport og resultater.

Tilføye deltakere etter at undersøkelsen er i gang

Det er ikke mulig å tilføye en deltaker ETTER at en undersøkelse er satt i gang og deltakerne er gått i gang med å besvare.

Den viktigste årsaken er:

 • Deltakerne som allerede har svart, vil ha avgitt «ugyldige» svar. Dette betyr at en deltaker ikke har hatt muligheten til å velge deltakeren som skal legges til senere. Dette gir et skjevt bilde av undersøkelsens resultater, som dermed blir «ugyldige». Dette har en negativ effekt på sosiogrammene.
  • Konklusjonen er at alle deltakere skal være tilføyd FØR noen deltakere går i gang med å besvare undersøkelsen. Gå gjennom undersøkelsen før du setter deltakerne til å svare. Har du bruk for å gjøre endringer i deltakergruppen må du vente til de er ferdige før du setter deltakerne til å svare.

 

Sletting av deltakere ETTER at undersøkelsen er i gang

Som med tilføyelse av deltakere, anbefales det IKKE å slette deltakere etter at undersøkelsen er i gang.

Den viktigste årsaken er:

 • Noen av deltakerne vil kunne se ut til å ha mangelfulle relasjoner, fordi deres valg ikke lenger «teller med». Dette kan gi en dårligere datakvalitet, da svarene ikke er avgitt på samme grunnlag for alle deltakerne. Dermed får den som avleser resultatene, ikke et fullstendig bilde av barnas trivsel.

  • Tenk over det nøye før du sletter noen deltakeres resultater fra en undersøkelse.