Administrasjon i Klassetrivsel

Administrasjon i Klassetrivsel

Administrasjon i Klassetrivsel Det administrative ansvaret og oppgaver Hva bør tas stilling til før Klassetrivsel tas i bruk Roller i Klassetrivsel Enhetsadministrasjon Tildel, rediger og fjern en brukers rolle Deaktiver bruker eller aktiver en deaktivert bruker...
Installasjonsadministrator

Installasjonsadministrator

Veiledning til Installasjonsadministrator Denne veiledningen viser deg de mulighetene du har som Installasjonsadministrator. Veiledningen her er en generell veiledning. Det kan forekomme avvik på det nettstedet du har tilgang til. Dette er fordi hver enkelt kommune...