Faktaark om Klassetrivsel

Trykk på ikonet over for å se og laste ned faktaarket.

Faktaarket er tenkt som hjelp og inspirasjon til skoler/barnehager/(fylkes)kommuner som har abonnement på Klassetrivsel.

Faktaarket må gjerne inngå i skolenes/barnehagenes/(fylkes)kommunenes* opplysning av barn/elever og foresatte om de personopplysningene de behandler.

*Behandlingsansvarlig er forpliktet til å opplyse om sin innsamling av personopplysninger iht. Artikkel 13 i GDPR (persondataforordningen).