Fullt overblikk til  forvaltningen

– og handlingsorientert innsikt til læreren og pedagogen

Klassetrivsel • et og samme verktøy til alle fagpersoner knyttet til grunnskole og barnehage

  • Med Klassetrivsel får alle fagpersoner i alle funksjoner det best mulige fundamentet til å skape trivsel og gode relasjoner for alle elever/barn, fellesskapene deres og læringsmiljøet.
  • Bruk Klassetrivsel til kommunale undersøkelser: Få et unikt overblikk på forvaltningsnivå og gi samtidig lærere og pedagoger verdifull innsikt for å kunne handle med en gang.
  • Alle rapportene kan leses og lastes ut straks deltakerne (elever/ barn) har svart – uansett om det gjelder en kommune-, skole-, trinn-, klasse- eller barnegruppeundersøkelse.
  • Klassetrivsel er det trivselsverktøyet på markedet som visualiserer elevenes relasjoner i dynamiske sosiogrammer i overskuelige klasse- og elevrapporter.
  • Flere end 1600 danske og norske skoler og barnehager har allerede tegnet abonnement på Klassetrivsel.
  • Klassetrivsel er gjennomprøvet til virkeligheten i skoler og barnehager og er utviklet i praksis av lærere i nært samarbeid med lærere, trivselsveiledere, pedagoger, skolepsykologer, skoleledere og kommunale skolekonsulenter
  • Klassetrivsel er kommunens, skolenes og barnehagenes eget verktøy: Dere kan designe deres helt egne undersøkelser som dere vil, og dere kan gjennomføre dem når og så ofte dere trenger det. Dere kan formulerer deres egne spørsmål og/eller velge ut predefinerte spørsmål fra systemet, som også kan omformuleres alt etter behov.
w

Rektormøter

Klassetrivsel-konsulenter har deltatt online på rektormøter i flere kommuner, fordi rektorene ønsket inspirasjon til trivselsarbeidet på skolene i kommunen.

Mange steder anbefaler rektorene Klassetrivsel til hverandre. Det medført at skolene fått en vesentlig mengderabatt på Klassetrivsel-abonnementene.

Vi deltar gjerne online på et rektormøte i kommunen deres også.

Felles rådgiver-verktøy

Klassetrivsel-konsulenter har deltatt online på flere kommunale PPT- og kompetansesenter-møter og inspirerte da til nye måter for PP-rådgivere og andre kommunale ressurspersoner å samarbeide med skolene om trivselsarbeid og læringsmiljøutvikling.

Klassetrivsel medfører ofte et tettere og mer kvalifisert samarbeid mellom skolene og rådgiverne.

Vi deltar gjerne online på møter i rådgiverteamene i kommunen deres også.

Undersøkelser i hele kommunen

Det er mulig å kjøpe til kommunale undersøkelser i Klassetrivsel, som ikke bare har verdi for grunnskole-/ barnehage-administrasjonen sentralt i kommunen:

Hver enkelt lærer/ pedagog får med en gang innblikk i sin egen klasse-/ barnegruppe og opplysninger helt ned på elev-/ barnenivå. Dette medfører, at resultater fra en kommunal undersøkelse også gir verdi og stort utbytte for skolen/barnehagen, læreren/pedagogen og dermed for eleven og barnehagebarnet.

Vil du høre mer om hva Klassetrivsel kan gjøre for kommunen deres?

Kontakt oss for ytterligere informasjon