Trivsel er avgjørende for om elevene gjennomfører årene på videregående

Elevenes relasjoner til hverandre, det faglige nivået deres, fritidsinteresser og -jobb, støtte fra familien, motivasjon for og mål med utdanningen – faktorer, som blant andre har betydning for trivselen blant elevene og sannsynligheten for om de gjennomfører utdanningen.

Klassetrivsel på videregående skoler

Klassetrivsel inneholder mange spørsmål som handler om å få viten til å jobbe med trivsel, undervisningsmiljø og fastholdelse på videregående skoler.

Klassetrivsel gir dere overblikket og handlemuligheter i forhold til trivsel i klasser, elevgrupper og den sosiale trivselen til den enkelte eleven.

Verktøyet kan med store fordeler benyttes av alle lærere, rådgivere og ledelsen.

Med Klassetrivsel har dere et godt og effektivt verktøy!

Klassetrivsel gir innsikt i forhold som elevenes relasjoner til hverandre, det faglige nivået deres, fritidsinteresser og -jobb, støtte fra familien, motivasjon for og mål med utdanningen.

Og det til og med på kort tid!

For på 1 time har du satt opp en undersøkelse og fått samlet inn elevenes svar. Bruk deretter en times tid på å lese svarene i rapportene og værsågod – nå har dere et verdifullt overblikk over hvordan elevene deres trives og opplever livet på skolen.

Et sterkt redskap – både for rådgivere og lærere

Med Klassetrivsel leverer eleven selv, på en effektiv og tidsbesparende måte, alle de opplysningene, som må til for å kunne samarbeide om å

 • øke trivselen
 • gripe inn tidligere
 • fastholde elever på utdanningen
 • målrette innsatsen mot elever med utfordringer
 • kvalifisere samtaler med elever
 • styrke samarbeidet mellom rådgivere og lærere
 • ta hensyn til de faglig svakeste elevene

7 gode Klassetrivsel-grunner

 • Retter oppmerksomheten mot elever, som trenger støtte og er i fare for at droppe ut av videregående
 • Gir innsikt til å kunne differensiere undervisningen, slik at hver enkelt elev får en passende faglig utfordring
 • Hjelper med å bygge opp og forbedre relasjoner mellom elevene
 • Gir forslag til arbeidsgrupper, som også viser hensyn til de mindre ressurssterke elevene
 • Muliggjør konstruktive tiltak for holde på elevene i utdanningen
 • Understøtter samarbeidet mellom rådgiver og lærer
 • Utvikler undervisningen, slik at en større del av elevene fastholdes og oppnår faglige resultater

Et effektivt hjelpemiddel for å

 • samle inn informasjon direkte fra elevene selv
 • vise elevenes svar og relasjonene mellom dem i overskuelige sosiogrammer
 • få overblikk over elevgrupper
 • finne de elevene som har bruk for støtte, er i mistrivsel og kanskje i fare for å oppgi utdanningen
 • få et godt grunnlag for en samtale med eleven
 • utvikle fastholdelsestiltak både på skole-, trinn-, klasse- og elevgruppenivå.

Er du ansatt på en Klassetrivsel-skole?

Logg inn med Klassetrivsel-brukeren din her

Vil dere også være Klassetrivsel-skole?

Prøv gratis og uforpliktende i 8 uker!
Slik kommer dere godt i gang