Klassetrivsels quick-guide

Til deg som raskt vil ha et overblikk, over hvordan du kommer fra opprettelse til resultater.

Har du bruk for ytterligere opplysninger om Klassetrivsel, så viser vi til grundigere veiledninger i vår øvrige e-læring. Her kan du finne opplysninger om alt i Klassetrivsel.

 

 

 

 

Hva er Klassetrivsel?

Formålet med Klassetrivsel er å utføre (store og små) trivselsundersøkelser. Trivselsundersøkelser er en del av grunnlaget for å arbeide målrettet med barn og unges læringsmiljø, trivsel, forebygge mobbing og forebygge, at barn og unge (også kaldt deltakerne) holdes utenfor fellesskapet. Trivselsundersøkelser brukes også til å evaluere om iverksatte tiltak har den tilsiktede effekten. Trivselsundersøkelser i Klassetrivsel gjennomføres med tanke på barnets og ungdommens beste.

  • Klassetrivsel er et digitalt trivselsmålingsverktøy, som sikrer relevante fagpersoner et solid innblikk i deltakernes innbyrdes relasjoner.
  • Klassetrivsel er ett og samme verktøy til hele institusjonens virkelighet og alle dens fagpersoner.
  • Klassetrivsel leverer rapporter, som kan leses straks en undersøkelse er avsluttet. Man må altså IKKE vente på å få resultatene fra en undersøkelse levert.
  • Klassetrivsel kan anvendes så ofte som ønskelig. Det er ingen begrensninger for, når og hvor ofte en institusjon kan lage undersøkelser.

GDPR – 5 gode råd

Vi har samlet fem gode råd som vi vurderer som de aller viktigste, når du samler inn data fra barn. Denne oppramsingen er selvfølgelig ikke uttømmende, men den er tenkt som en liten gjenoppfrisking av hva du alltid bør huske. Vi anbefaler deg å lese vår e-læring om GDPR. Der står alt du bør vite om sikkerhet i forhold til datasikkerhet og Klassetrivsel.

 

Her er 5 råd som du alltid bør huske når du lager undersøkelser for barn og ungdom:

  1. Pass på at du kun samler inn data fra de deltakerne du har behov for
  2. Husk også at du benytter de innsamlede dataene kun i den hensikt, du har beskrevet i «introteksten til deltakerne»
  3. Still aldri spørsmål hvor du ber deltakerne angi hverandre i en negativ kontekst
  4. Still aldri spørsmål om deltakerens helbred/sykdom, seksualitet eller om deltakeren har utført kriminelle handlinger.
  5. Pass på deltakernes data så uvedkommende ikke får tilgang til de avgitte svarene. Unngå å skrive ut deltakernes besvarelser med mindre det er svært nødvendig.