Trivselsverktøyet Klassetrivsel

markedsføres i Norge av: Skolevisjoner AS c/o Byrået i Son AS Postboks 144, 1556 SON Org.nr.: 912365271. Klassetrivsel drives og eies av morselskapet: Skolevisioner ApS, Ellemosen 3, DK- 8680 Ry CVR.nr.: 30535421

 

Kontakt Klassetrivsel på

Support:

Kontakt oss på e-post til info@klassetrivsel.no eller på +45 71 99 05 03

Mandag-fredag kl. 10.00-12.00

Salgsavdeling

 +45 71 99 08 62

Kontorene våre befinner seg i Ry Væksthus, som ligger ut til Skanderborgvei i Ry, Danmark.

Medarbeidergalleri

Lars du Jardin Nielsen

Direktør, stifter og eier E-post: lars@skolevisioner.dk Den viktigste årsak til, at Lars grunnla Klassetrivsel er bevisstheten om, hvilken betydning skolegang og utdannelse har for et menneskes muligheter resten av livet, og det ansvar som påhviler underviseren. Lars arbeider for å hjelpe kommuner, institusjoner og undervisere med å forbedre trivsel, læringsmiljø og læring til fordel for elevene. Han ønsker å bidra til at undervisere oppnår flere suksesser og færre frustrasjoner i arbeidet med hjelpe elever og arbeidet med å skape grunnlag for sunne klassekulturer hvor alle elevene kan trivsel og ha et godt læringsmiljø. Lars har som lærer, et inngående kjennskap til undervisning, og læreres og elevers hverdag på skolen. Dette betyr at han har et solid innblikk i, hvilke utfordringer lærere står over for, når de skal sikre at alle elever har det best mulige psykososiale læringsmiljø på skolen. Denne viden skinner tydelig igjennom alt det arbeide, Lars legger i utviklingen av og i det kontinuerlige arbeide med Klassetrivsel. Klassetrivsel ble opprinnelig til i samarbeide med en tidligere kollega. Både kollegaen og Lars følte et presserende behov for å kvalifisere viten om elevers trivsel og hele klassemiljøer de som lærere, hadde fra observasjoner av klassen og egen magefornemmelse. Dette ønske og behov lå til grunn for ideen til Klassetrivsel og formålet var, og er stadig, å gi et felles grunnlag til samarbeidet omkring en klasse, både mellom kolleger, lærer og ledelse og ikke minst lærere og foreldre. Lars’ klare visjon og drivkraft er å hjelpe så mange lærere som mulig med å skape læringsmiljøer og klassekulturer, hvor alle barn og unge trives. Han er opptatt av hva som utgjør innholdet i den «gode skole» og ønsker gjennom Klassetrivsel å bidra til arbeidet med denne. For mer informasjon om Lars visjoner for Klassetrivsel, se mere på Skolevisioners hjemmeside under avsnittet «Om os».

Hjørdis Guldmand

Administrasjonsmedarbeider Mail: info@klassetrivsel.no Med bakgrunn fra bankverdenen er Hjørdis kledt riktig godt på til å vareta arbeidet som administrativ medarbeider. Hjørdis er opprinnelig utdannet bankassistent og har tidligere arbeidet med både dokumentbehandling, kundekontakt og kasseekspedisjon. Alle de kompetanser bruker hun flittig her hos oss i Skolevisioner, hvor hun både står for support av brukere i Norge og Danmark, for behandling av abonnementer og databehandleravtaler, og derutover mange andre ad hoc oppgaver. Vi nyter godt av, at Hjørdis har et skarpt øye for, hva som skal gjøres, og så brygger hun tålmodig kanne etter kanne kaffe til oss, selv om hun selv foretrekker te. Hvis man spør Hjørdis, hvorfor hun er glad for å arbeide ved Skolevisioner, svarer hun klart, at det for hende gir mening, å være med å understøtte arbeidet med barn og unges trivsel. Her føyer hun til, at det beste ved Skolevisioner er, at hun får mulighet for å være med i utviklingen av virksomheten og at ha innflytelse på egne oppgaver. Ytterligere føyer hun til, at hun er glad for å få mulighet for å ha innsikt i områder, som ligger utenfor hennes eget ekspertiseområde.

Irene Gadegaard

Kommunikasjonsansvarlig E-post: irene@skolevisioner.dk I det daglige sidder hun og hjelper til med kommunikasjon, formidling, markedsføring og kundepleie. Irene er, som akademiker, vant til at arbeide med formidling på flere forskjellige måter og som tidligere underviser i gymnaset, er Irene opptatt av trivselsområdet. Formidlingskompetansene kommer blant andet i spill, når der skal skrives nyheter til vårt nyhetsbrev, innlegg til blogg og hjemmeside, og når der skal produceres innhold til SoMe eller materiale til messer. Irene hjelper til med korrekturlesning, intervjuer brukere og utarbeider brukercases til inspirasjon for våre kunder. Med et smil på leppen foreslår Irene interne tiltak som «glimmeronsdag» og så hjelper hun gladelig med å drikke våre mange kanner kaffe. Når Irene skal svare på, hvorfor hun er glad for at arbeide hos Skolevisioner, er svaret, at hun i sin hverdag får mulighet for indirekte å arbeide med skole- og gymnasieelevers trivsel. Det gir mening, å være med til å løfte elevenes trivsel. Videre fremhever Irene, at det er fantastisk å jobbe i en liten virksomhet, hvor der ikke er langt fra tanke til handling, og hvor hun får mulighet for selv å være med og forme sin dagligdag.

Thorkild Pedersen

Test og kvalitetssikring

Med 12 år som lærer på forskjellige midtjyske grunnskoler og senere 13 år som prosjektleder og utviklingskonsulent på skoleområdet, har Thorkild en dyp innsikt i hvordan det arbeides i skoleverdenen, som han benytter i arbeidet for Skolevisioner. Thorkild sitter i krysningsfeltet mellom kundenes ønsker og krav til Klassetrivsel. Gjennom et samarbeid får vi utviklet nye og videreutviklet eksisterende funksjoner til det beste for den enkelte lærer og skole, så vel som for kommunene. Thorkild sørger med sikker hånd for at Klassetrivsel lever opp til både våre egne og kundenes forventninger. I hverdagen arbeider Thorkild sammen med både våre utviklere og vår supportenhet for å få alt til å gå opp i en høyere enhet. Når hverdagen en gang iblant blir litt hektisk, har Thorkild alltid en god pappavits på lager, som hjelper oss alle til å smile litt mer. Hvis du spør Thorkild om hvorfor han er glad for å arbeide hos Skolevisioner, kommer svaret prompte: «Det tiltaler meg veldig at det er kort vei fra idé til handling, hvor alle bidrar til en felles løsning og det påfølgende produktet kan bidra positivt til en økt trivsel i skolenes klasser og hos hvert enkelt barn.»  

Ane Kathrine Nielsen

Studiemedhjelper i bokholderi og regnskap Ane Kathrine er vår studiemedhjelper i bokholderi og regnskap, samt diverse ad-hoc-oppgaver. Hun er vår Excel-ninja og har stor kompetanse innenfor å programmere og utarbeide Pivottabeller. Hun er for tiden i full gang med studiet Sundhedsteknologi på Ingeniørskolen Aarhus Universitet. På studiet arbeider Ane Kathrine prosjektorientert. Denne er en kompetanse, hun ser som en tydelig fordel i arbeidet hos Skolevisioner. Dessuten styrker studiet også kjennskapen til det å arbeide med og utvikle IT-produkter. Den praksisnære erfaring fra jobben sammenholdt med studiet, ønsker hun skal danne grunnlag for, at hun på sikt kan grunnlegge egen virksomhet. Ane Kathrine fremhever, at hun liker å arbeide hos Skolevisioner, fordi virksomhetens visjon er å hjelpe barn og unge med at trives i skolen og på deres utdannelser. Dette er viktig for Ane Kathrine fordi dårlig trivsel kan ha konsekvenser for det enkelte menneske for resten av livet, og det vil hun gjerne være en del av å forebygge. Utover å få mulighet for å utvikle egen faglighet, så er det gode sammenhold kollegaene imellom også et stort pluss for henne.

Konsulenter og utviklere

Steen Tøttrup

Head Monkey hos CreativeMinds IVS

Anders Ellersgaard

Mindlab – Design and Tech

I bestyrelsen

Michael Viskum

Styreleder

Erik Bro

Rådgiver

Vil du vite mer om Skolevisioner ApS?

Les her