Abonner på Klassetrivsel

En enhet (skole/ barnehage/ videregående skole m.v.) kan abonnere på Klassetrivsel i ett eller tre år om gangen eller kjøpe abonnement gjennom påmelding til en treårig gruppeavtale.

Et abonnement medfører ubegrenset bruk av hele systemet for alle ansatte på enheten i hele abonnementsperioden.

Skoler og barnehager kan abonnere gjennom en gruppeavtale når flere eller alle enheter tilhørende samme kommune eller private eier, kjøper abonnement sammen. Kommunen eller en av skolene/ barnehagene tar i mot én samlet faktura pr. år på den årlige, totale abonneringsprisen for alle deltakende skoler/barnehager.

Det er mulig å gå over i en gruppeavtale i løpet av en eksisterende abonnementsperiode og få refundert forskjellen i abonnementspris. Kontakt oss på 21 98 40 81 / info@klassetrivsel.no for ytterligere informasjon om treårig gruppeavtale.

 

Slik opprettes abonnementet

Et abonnement kan opprettes ved å inngå abonnementsavtale. Et abonnement forutsetter dessuten at det er inngått eller inngås databehandleravtale. Databehandleravtalen må inngås av abonnentens enhetseier. Eieren er juridisk behandlingsansvarlig for personopplysningene hos enheten (eksempelvis er kommunen behandlingsansvarlig for skolene og barnehagene i kommunen. Private skoler/barnehager er selv behandlingsansvarlige).

Last ned abonnementsavtale her

og send den i utfyllt stand til info@klassetrivsel.no for å kjøpe enkeltabonnement eller for å bli påmeldt en eksisterende kommunal gruppeavtale på Klassetrivsel.
Last ned abonnementsavtale

Abonnementspriser

Vi tilbyr 1. og 3.-årige enkeltabonnementer og 3.-årige gruppeabonnementer.

Abonnementsvilkår

Les våre abonnementsvilkår her.

Databehandling

Abonnementsavtale og databehandleravtale er forutsetninger.