INFORMASJON TIL ENHETENE –Distribuerbar undersøkelse

Følgende veiledning henvender seg hovedsaklig til enhetens ledelse

For å delta i den distribuerbare undersøkelsen kommunen har utferdiget, er det opgaver du må utføre på enheten.

I det følgende er det beskrevet hvordan du skal gjøre dette. Du kan enten gjøre det hele med én gang, eller du kan gjøre det i flere omganger.

 • Hvor finner du undersøkelsen?
 • Opplasting av deltakere for enheten din (enhetsadministrator)
 • Opplasting av deltakerbilder
 • Tilknytting av deltakere til undersøkelsen
 • Utgivelse
 • Engangsnøkler
 • Statusfanen
 • Resultater
 • Tilføyelse/sletting av deltaker etter at undersøkelsen er startet
 • Flere muligheter i Klassetrivsel – Deling

Trenger du å låse opp en bruker? Finn informasjon her.

Hvor finner du undersøkelsen?

For å finne undersøkelsen logger du inn på kommunens klassetrivsel-side. Gå til nettleserens søkefelt og skriv kommune.klassetrivsel.no («kommune» erstattes av den aktuelle kommunen – f.eks oslo.klassetrivsel.no).

1.      Log ind med brukernavn

Etter innlogging kan du se en liste over dine tilgjengelige undersøkelser

Opplasting av deltakere for enheten din (enhetsadministrator)

Det første du må gjøre etter å ha logget inn, er å legge inn deltakere (navn, kjønn, alder, tilhørighet osv). Du kan gjøre det på to forskjellige måter

 1. Via en ecxel-mal
 2. Direkte i Klassetrivsel

 

1. Via en Excel-mal:

 1. Logg inn på Klassetrivsel
 2. Gå til «Administrasjon» øverst i Klassetrivsel
 3. Gå til fanen DELTAKERE
 4. Trykk på hente-ikonet («importer deltakere»)

5. Trykk på HENT MAL – En excel-fil lastes ned

6. Fyll ut excel-arket:

  • Åpne excel-filen
  • fyll inn deltakernes informasjon i filen – hvis det er feil i overskriftene kan du bare endre disse ved å korrigere dem
  • ID: Kan genereres automatisk ved å markere celle A2 og trekke ned (Har deltakerne på forhånd en unik ID kan denne brukes. Hvis samme ID brukes hver gang for det enkelte barnet, kan utviklingen følges over tid)
  • Til barnehager: kolonnen «Årgang» anbefales å være navnet på barnehagen OG kolonnen «Klasse» fylles ut med barnets avdeling (f.eks avdeling tigrene)

7. Når alle deltakerne for enheten er fylt inn i excel-arket, lagres det og lastes opp i Klassetrivsel ved å trekke det inn i «Importer deltakere» under fanen DELTAKERE – samme sted hvor malen ble lastet ned fra. Du kan også laste opp filen ved å finne den gjennom datamaskinens banesystem.

  • Kontroller at alle deltakerne er med på listen. Hvis du får melding om feil må du rette dem i excel-arket og laste opp filen på nytt.

8. Trykk på «IMPORTER DELTAKERE»

Nå er deltakerne for enheten din på plass

Har du problemer? Les her om riktig filformat for Excel-filen.

2. Opplasting av deltakere direkte i Klassetrivsel

 1. Logg inn på Klassetrivsel
 2. Gå til fanen ADMINISTRASJON
 3. Vælg underfanen DELTAKERE
 4. Trykk på OPPRETT DELTAKER
 5. Fyll ut feltene med deltakerens informasjon 
  • Til barnehager: kolonnen «Årgang» anbefales å være navnet på barnehagen OG kolonnen «Klasse» fylles ut med barnets avdeling (f.eks avdeling tigrene)
 6. Trykk på OPPRETT

Deltakeren er nå satt opp i Klassetrivsel. I utgangspunktet er deltakeren synlig over deltakergruppene. Dette for å gi deg en oversikt over om den oppgitte informasjonen er riktig. Når siden er oppdatert, flyttes de angitte deltakerne ned til sine respektive deltakergrupper. Dette skjer automatisk.

Redigering av påmeldte deltakere

Hvis du trenger å redigere en deltaker, gjør du følgende:

 1. Log ind i Klassetrivsel
 2. Gå til fanen ADMINISTRASJON
 3. Velg underfanen DELTAKERE
 4. Fold ut deltakergruppene og finn deltakeren som skal redigeres
 5. Trykk på de tre punktene (…) til høyre for deltakerlinjen
 6. Trykk på rediger – Et slide-vindu åpnes
 7. Her har du muligheten til å korrigere deltakerens informasjon
 8. Trykk på LAGRE

Bilder av deltakerne (Enhetsadministrator)

 

 1. Logg inn på Klassetrivsel
 2. Gå til «Administrasjon» øverst i Klassetrivsel
 3. Gå til fanen DELTAKERE
 4. Ved siden av hver «deltakergruppe» er det en nedtrekksmeny-pil. Klikk på den.
 5. Klikk på spørsmålet og finn bildet som skal lastes opp. Du kan også dra bildene på plass ved deltakerne

 

Bilder er forhåndsinnstilt til å bli vist. Disse kan du velge bort for en deltakergruppe ved å trykke på de tre prikkene (…) til høyre for navnet på deltakergruppen. Velg rediger og fjern markering i «Skal benytte deltakerbilder». Sosiogramspørsmålene vil heretter bli gjennomført for deltakergruppen uten bruk av bilder.

Tilknytting av deltakere til en undersøkelse

 1. Velg undersøkelse på listen det gjelder
 2. Gå til fanen DELTAKERE
 3. Trykk på «OPPRETT DELTAKERGRUPPE».  F.eks 5-åringene i xx-barnehage (i en deltakergruppe kan deltakerne velge hverandre i sosiogramspørsmål)

4. Tilføy navn til deltakergruppen

5. Trykk på «LAGRE»

6. Trykk på «TILFØY DELTAKERE» (Du har allerede lagt inn deltakerne i Klassetrivsel, og skal nå velge hvilke deltakere som skal svare på denne spesifikke undersøkelsen. Her kan du velge hele gruppa, eller åpne den og velge ut de barna du ønsker 

7. På første slide-in «Tilføy deltakere»: oversikt over årsklasser. Markeres f.eks. én eller flere årsklasser, legges disse i samme deltakergruppe

8. På neste slide-in «Tilføy deltakere», etter trykk på en årsklasse (uten å ha valgt årsklasse): oversikt over klassene i den årsklassen. Markerer brukeren f.eks. én eller flere klasser, legges de i samme deltakergruppe

9. På neste slide-in «Tilføy deltakere», etter trykk på en klasse (uten å ha valgt klassen): oversikt over deltakerne i valgte klasse. Du kan velge alle eller én gruppe av deltakerne, som skal føyes til samme deltakergruppe

10. Trykk på «TILFØY»

11. Dette gjøres for hver deltakergruppe, som skal være med i undersøkelsen

12. Trykk på LAGRE

 

Utgi

Når alle deltakerne er på plass i sine deltakergrupper med bilder, utgis undersøkelsen på enheten. Når undersøkelsen er utgitt er den klar til å bli besvart av deltakerne

For å utgi

 1. Åpne undersøkelsen som skal utgis
 2. Trykk på «UTGI» (plassert øverst til høyre, når du er inne på undersøkelsen)
 3. Bekreft at undersøkelsens DELTAKERE er som de skal være, eller foreta nødvendige endringer. Dette må gjøres under Administrasjon, hvis det er rettelser for deltakerne, bilder etc…
 4. Sett kryss/markering siden av for å bekrefte
 5. Trykk på knappen UTGI UNDERSØKELSE

Nå er undersøkelsen klar for besvaring.

Hent engangsnøkler

Når deltakerne skal besvare en undersøkelse må de logge på med unike engangsnøkler. Her kan du se, hvor du finner disse nøklene:

Engangsnøkler hentes for hver deltakergruppe.

 1. Velg fanen «DELTAKER»
 2. Trykk på «HENT NØKLER»
 3. Velg mellom «KOPIER NØKLER» eller «SKRIV UT NØKLER»
  1. KOPIER NØKLER: Engangsnøklene kopieres til datamaskinens utklippstavle. Herfra kan de settes inn i et tekstbehandlingsprogram.
  2. SKRIV UT NØKLER: Da åpnes et ekstra dialogvindu, hvor nøklene vises og videresendes direkte til datamaskinens utskriftssystem. Nøklene lastes derfor ikke ned lokalt til datamaskinens nedlastingsmappe.

  Deltakerne logger inn på svarsiden. Svarsiden er unik for institusjonen og finnes ved å skrive: kommune.klassetrivsel.no/user. Eksempel www.drammen-barnehage.klassetrivsel.no/user. Den nøyaktige adressen står også på deltakernes utleverte nøkkel.

Statusfanen

 • Mens deltakerne svarer, kan du følge med i undersøkelsens fremdrift. Du kan blant annet se, hvem som har svart, og hvem som ikke har svart. Dette gir deg mulighet til å hjelpe deltakere, som kanskje har bruk for hjelp med å komme videre med besvarelsen sin.
 • Du kan også lukke for en deltakergruppe eller for hele undersøkelsen, såfremt det skulle være behov for det. Ikke gjør dette før alle deltakerne har svart. Når undersøkelsen er avsluttet, kan deltakerne ikke lenger svare.

 

Resultater

For å finne undersøkelsens resultater:

 1. Velg den relevante undersøkelsen (skal være lukket – enten for hele undersøkelsen, for enheten eller for deltakergruppen)
 2. Gå til fanen RESULTATER
 3. På fanen RESULTATER har du mulighet til å navigere til forskjellige resultater. Du kan…:
  • …finne statistiske/kvantitative resultater for hele undersøkelsen ved å trykke på «Hele undersøkelsen»

  • … finne statistiske/kvantitative resultater for hele enheten ved å trykke på enhetens navn

  • …finne kvalitative resultater ved å ‘utvide’ en enhet og deretter velge hvilken deltakergruppe du ønsker å se resultater for.

Hvis du vil vite mer om de forskjellige diagrammene og visningene av resultater, kan du se i vår quickguide.

Tilføye deltakere etter at undersøkelsen er i gang

Det er ikke mulig å tilføye en deltaker ETTER at en undersøkelse er satt i gang og deltakerne er gått i gang med å besvare.

Den viktigste årsaken er:

 • Deltakerne som allerede har svart, vil ha avgitt «ugyldige» svar. Dette betyr at en deltaker ikke har hatt muligheten til å velge deltakeren som skal legges til senere. Dette gir et skjevt bilde av undersøkelsens resultater, som dermed blir «ugyldige». Dette har en negativ effekt på sosiogrammene.
  • Konklusjonen er at alle deltakere skal være tilføyd FØR noen deltakere går i gang med å besvare undersøkelsen. Gå gjennom undersøkelsen før du setter deltakerne til å svare. Har du bruk for å gjøre endringer bør du vente til de er ferdige før du setter deltakerne til å svare.

Sletting av deltakere ETTER at undersøkelsen er i gang

Som med tilføyelse av deltakere, anbefales det IKKE å slette deltakere etter at undersøkelsen er i gang.

Den viktigste årsaken er:

 • Noen av deltakerne vil kunne se ut til å ha mangelfulle relasjoner, fordi deres valg ikke lenger «teller med». Dette kan gi en dårligere datakvalitet, da svarene ikke er avgitt på samme grunnlag for alle deltakerne. Dermed får den som avleser resultatene, ikke et fullstendig bilde av barnas trivsel.

  • Tenk over det nøye før du sletter noen deltakeres resultater fra en undersøkelse.

Flere muligheter i Klassetrivsel – Deling

1) Deling med kolleger FØR utgivelse på enheten:

Hvis dere er flere som skal samarbeide om å tilknytte deltakere, deles undersøkelsen med de personene, som skal være med på dette.

 

 1. Etter innlogging velges undersøkelsen
 2. Gå til fanen DELING
 3. Trykk på OPPRETT NY DELING
 4. Kryss av de aktuelle feltene i slide-vinduet – velg f.eks. «Rediger deltakere»
 5. Trykk på «NESTE»
 6. Søk opp personen du ønsker å dele med i slide-vinduet
 7. Trykk på «LAGRE»

Trykk for flere bilder

Deling etter utgivelse (f.eks deling av resultater, deltakernøkler)

 1. Velg ønsket undersøkelse
 2. Gå til fanen DELING
 3. Trykk på OPPRETT NY DELING
 4. I slide-vinduet velger du rettighetene og resultatene, som du ønsker å dele
 5. Trykk på «NESTE»
 6. Søk opp personen du ønsker å dele med i slide-vinduet
 7. Trykk på «LAGRE»

Trykk for flere bilder

Hvordan gis tilgang til en enkelt deltakergruppe for en ansatt?

Under fanen DELING er to underfaner; henholdsvis UNDERSØKELSE og DELTAKERGRUPPER

UNDERSØKELSER: Her kan du dele hele undersøkelsen med en relevant person.

DELTAKERGRUPPER: Her kan du gi en relevant person tilgang til å kun se resultater og finne deltakernøkler for sin egen deltakergruppe.

For å gi en relevant person tilgang til en spesifikk deltakergruppe gjør du følgende:

 

 1. Velg ønsket undersøkelse
 2. Gå til fanen DELING
 3. Velg underfanen DELTAKERGRUPPER
 4. Trykk på OPPRETT NY DELING
 5. I slide-vinduet velger du hva som skal deles (administrasjon, resultater) OG velger også for hvilken gruppe deltakere.
 6. Trykk på «NESTE»
 7. Søk etter relevante personer i søkefeltet
 8. Trykk på «LAGRE»
 9. Personen vises nå i listen over delinger.

Trykk for flere bilder