INFORMASJON TIL ENHETENE –Distribuerbar undersøkelse

Følgende veiledning henvender seg hovedsaklig til enhetens ledelse

For å delta i den distribuerbare undersøkelsen kommunen har utferdiget, er det opgaver du må utføre på enheten.

I det følgende er det beskrevet hvordan du skal gjøre dette. Du kan enten gjøre det hele med én gang, eller du kan gjøre det i flere omganger.

 • Hvor finner du undersøkelsen?
 • Opplasting av deltakere for enheten din (enhetsadministrator)
 • Opplasting av deltakerbilder
 • Tilknytting av deltakere til undersøkelsen
 • Utgivelse
 • Engangsnøkler
 • Statusfanen
 • Resultater
 • Tilføyelse/sletting av deltaker etter at undersøkelsen er startet
 • Flere muligheter i Klassetrivsel – Deling

Trenger du å låse opp en bruker? Finn informasjon her.

Hvor finner du undersøkelsen?

For å finne undersøkelsen logger du inn på kommunens klassetrivsel-side. Du logger inn ved å velge navnet på kommunen din her: https://klassetrivsel.no/logg-in-paa-nye-klassetrivsel/

1.      Log ind med brukernavn

Etter innlogging kan du se en liste over dine tilgjengelige undersøkelser

Inden deltagere kan tilknyttes undersøgelser i Klassetrivsel

Før du kan tilknytte deltagere til undersøgelser, skal deltagerlister og billeder være på plads. Da proceduren for upload af deltagerlister og deltagerbilleder forskellig alt efter, hvilken løsning din enhed benytter, findes der forskellige vejledninger til dette. Vælg den løsning din enhed benytter:

 

Tilknytning af deltagere til en undersøgelse

Tilknyt deltagere til undersøgelsen ved at følge vejledningen herunder. Vær omhyggelig med at tilføje deltagere, da det efter udgivelse af undersøgelsen ikke længere er muligt at tilføje eller slette deltagere.

 

 1. Vælg den distribuerede undersøgelse på listen efter du har logget ind
 2. Gå til fanen DELTAGERE
 3. Tryk på OPRET DELTAGERGRUPPE. Slidein åbnes
 4. I slidein-vinduet navngives deltagergruppen (alle klasser/hold/stuer skal i sin egen deltagergruppe af hensyn til afviklingen af undersøgelsen)
 5. Tryk GEM

 

Tilføj deltagere til deltagergruppen:

 

 1. Gå til fanen DELTAGERE
 2. Tryk på den deltagergruppe, der skal tilføjes deltagere i. Et slidein-vindue åbnes
 3. I slidein-vinduet vælges den gruppe af deltagere, som ønskes tilknyttet deltagergruppen
   • Du kan enten vælge at tilføje en hel årgang
   • eller trykke videre til de enkelte klasser → nyt slidein-vindue åbnes
 4. På slidein-vinduet er der mulighed for at vælge en hel gruppe (i eksemplet en “klasse”) eller du kan trykke dig videre til den specifikke klasse ved at trykke på gruppens navn eller på pilen til højre
 5. På sidste slidein-vindue kan du udvælge enkelte deltagere eller markere “Vælg alle”
 6. Tryk TILFØJ

Du har nu tilknyttet deltagere til deltagergruppen.

Dette gøres for hver deltagergruppe, der skal være med i undersøgelsen

Opplesning

Undersøkelsen er forhåndsinnstilt med opplesing. For å få lest spørsmål høyt, skal deltakeren klikke på høyttalerikonet.

Utgi

Når alle deltakerne er på plass i sine deltakergrupper med bilder, utgis undersøkelsen på enheten. Når undersøkelsen er utgitt er den klar til å bli besvart av deltakerne

For å utgi

 1. Åpne undersøkelsen som skal utgis
 2. Trykk på «UTGI» (plassert øverst til høyre, når du er inne på undersøkelsen)
 3. Bekreft at undersøkelsens DELTAKERE er som de skal være, eller foreta nødvendige endringer. Dette må gjøres under Administrasjon, hvis det er rettelser for deltakerne, bilder etc…
 4. Sett kryss/markering siden av for å bekrefte
 5. Trykk på knappen UTGI UNDERSØKELSE

Nå er undersøkelsen klar for besvaring.

Engangsnøgler

Når deltagerne skal besvare en undersøgelse skal de logge på med unikke engangsnøgler. Her kan du læse, hvor du finder disse nøgler:

 

Hent engangsnøgler

Engangsnøgler hentes for hver deltagergruppe.

 1. Vælg fanen ”DELTAGER”
 2. Tryk ”HENT NØGLER”
 3. Vælg mellem ”KOPIER NØGLER” eller ”PRINT NØGLER”
  1. KOPIER NØGLER: Engangsnøglerne kopieres til computerens udklipsholder
  2. PRINT NØGLER: Der åbnes et ekstra dialogvindue, hvorfra nøglerne videresendes direkte til computerens udskriftsystem. Nøglerne downloades derfor ikke lokalt til computerens download-mappe.
 4. Deltagerne logger ind på svarsiden. Deltagerne logger ind på svarsiden, som er er unik for institutionen/kommunen. Den præcise adresse står på listen med deltagernes engangsnøgle.

Statusfanen

 • Mens deltagerne svarer, kan du følge med i undersøgelsens fremdrift på fanen STATUS. Hvis du har flere deltagergrupper tilknyttet undersøgelsen, kan du se hvor langt de hver er med undersøgelsen.
 • Du kan også lukke for en deltagergruppe eller for hele undersøgelsen, såfremt der skulle være behov herfor.
 • Ønsker du at se flere detaljer om hvem der har svaret: På fanen DELTAGERE kan du se, hvem der har svaret og hvem der mangler at svare.

Resultater

For å finne undersøkelsens resultater:

 1. Velg den relevante undersøkelsen (skal være lukket – enten for hele undersøkelsen, for enheten eller for deltakergruppen)
 2. Gå til fanen RESULTATER
 3. På fanen RESULTATER har du mulighet til å navigere til forskjellige resultater. Du kan…:
  • …finne statistiske/kvantitative resultater for hele undersøkelsen ved å trykke på «Hele undersøkelsen»

  • … finne statistiske/kvantitative resultater for hele enheten ved å trykke på enhetens navn

  • …finne kvalitative resultater ved å ‘utvide’ en enhet og deretter velge hvilken deltakergruppe du ønsker å se resultater for.

Hvis du vil vide mere om de forskellige diagrammer og visninger af resultater, se da vores e-learning eller quickguide

Tilføjelse af deltagere EFTER undersøgelsen er i gang

Det er IKKE muligt at tilføje en deltager EFTER en undersøgelse er sat i gang og deltagerne er gået i gang med at besvare.

 • HVORFOR: Hvis det statistiske grundlag ændres efter nogle deltagere har svaret forringes undersøgelsens data markant. En senere tilføjet deltager fremgik ikke blandt mulige tilvalg for de deltagere, der allerede har svaret, hvorved en tilføjet deltager vil fremstå som havende mangelfulde relationer. Derfor tillader Klassetrivsel ikke tilføjelse af deltagere efter undersøgelsen er udgivet.
 • DERFOR: er det yderst vigtigt at deltagergrupperne tjekkes grundigt efter INDEN undersøgelsen udgives på institutionen. Eventuelle ændringer SKAL foretages inden udgivelse af undersøgelsen.

 

Sletning af deltagere EFTER undersøgelsen er i gang

Det er IKKE muligt at slette deltagere efter en undersøgelse er sat i gang eller afsluttet.

 

 • HVORFOR: Nogle deltagere vil kunne komme til at fremstå med mangelfulde relationer, fordi nogle deltageres valg ikke længere “tæller med”. Dette kan give en dårligere kvalitet af data, da svarene ikke er afgivet på sammen grundlag for alle deltagere. Derved får du som læser af resultaterne ikke et fyldestgørende billede af børnenes trivsel.
 • DERFOR: Klassetrivsel anbefaler ikke, at deltagere slettes.

Flere muligheter i Klassetrivsel – Deling

1) Deling med kolleger FØR utgivelse på enheten:

Hvis dere er flere som skal samarbeide om å tilknytte deltakere, deles undersøkelsen med de personene, som skal være med på dette.

 

 1. Etter innlogging velges undersøkelsen
 2. Gå til fanen DELING
 3. Trykk på OPPRETT NY DELING
 4. Kryss av de aktuelle feltene i slide-vinduet – velg f.eks. «Rediger deltakere»
 5. Trykk på «NESTE»
 6. Søk opp personen du ønsker å dele med i slide-vinduet
 7. Trykk på «LAGRE»

*Klik for flere billeder

Deling etter utgivelse (f.eks deling av resultater, deltakernøkler)

 1. Velg ønsket undersøkelse
 2. Gå til fanen DELING
 3. Trykk på OPPRETT NY DELING
 4. I slide-vinduet velger du rettighetene og resultatene, som du ønsker å dele
 5. Trykk på «NESTE»
 6. Søk opp personen du ønsker å dele med i slide-vinduet
 7. Trykk på «LAGRE»

Trykk for flere bilder

Hvordan gis tilgang til en enkelt deltakergruppe for en ansatt?

Under fanen DELING er to underfaner; henholdsvis UNDERSØKELSE og DELTAKERGRUPPER

UNDERSØKELSER: Her kan du dele hele undersøkelsen med en relevant person.

DELTAKERGRUPPER: Her kan du gi en relevant person tilgang til å kun se resultater og finne deltakernøkler for sin egen deltakergruppe.

For å gi en relevant person tilgang til en spesifikk deltakergruppe gjør du følgende:

 

 1. Velg ønsket undersøkelse
 2. Gå til fanen DELING
 3. Velg underfanen DELTAKERGRUPPER
 4. Trykk på OPPRETT NY DELING
 5. I slide-vinduet velger du hva som skal deles (administrasjon, resultater) OG velger også for hvilken gruppe deltakere.
 6. Trykk på «NESTE»
 7. Søk etter relevante personer i søkefeltet
 8. Trykk på «LAGRE»
 9. Personen vises nå i listen over delinger.

Trykk for flere bilder