Distribuerbare undersøkelser – Veiledning kommune

Distribuerbare undersøkelser – Veiledning kommune

Distribuerbare undersøkelser- store undersøkelser Følgende veiledning henvender seg hovedsaklig til det kommunale nivå (den sentrale enheten) En distribuerbar undersøkelse er en undersøkelse, som lages fra et sentralt sted, f.eks en kommune, og som utføres blant...
Distribuerbare undersøkelser – Veiledning enhet

Distribuerbare undersøkelser – Veiledning enhet

INFORMASJON TIL ENHETENE –Distribuerbar undersøkelse Følgende veiledning henvender seg hovedsaklig til enhetens ledelse For å delta i den distribuerbare undersøkelsen kommunen har utferdiget, er det opgaver du må utføre på enheten. I det følgende er det beskrevet...