Installasjonsadministrator

Installasjonsadministrator

Veiledning til Installasjonsadministrator Denne veiledningen viser deg de mulighetene du har som Installasjonsadministrator. Veiledningen her er en generell veiledning. Det kan forekomme avvik på det nettstedet du har tilgang til. Dette er fordi hver enkelt kommune...
GDPR – Personvern

GDPR – Personvern

GDPR – personvernforordningen – retningslinjer for spørsmål Klassetrivsel er utviklet for å gjennomføre ikke-anonyme trivselsundersøkelser på pedagogiske institusjoner/enheter. Bruken av Klassetrivsel er, som resten av institusjonen/enhetens virke, lagt under samme...
Administrasjon i Klassetrivsel

Administrasjon i Klassetrivsel

Administrasjon i Klassetrivsel Brukeradministrasjonen er en sentral og særlig viktig funksjon for institusjonens bruk av Klassetrivsel. Som brukeradministrator er det essensielt at du kjenner funksjonene og har overblikk over hvem som har rettighet til hva. Det er...