Finn svar på de vanligste spørsmålene

 

Nedenfor finner du en liste over de mest stilte spørsmålene. Kanskje du også kan finne svar på DITT spørsmål?

Jeg finner ikke sosiogrammene

Sosiogrammene finner du ved å gå til deltakergruppen du ønsker å se sosiogrammer for. Klikk på navnet på deltakergruppen og gå til sosiogramspørsmålet du ønsker via pilene øverst i rapporten. Se også hvordan i vår e-læring

 

Hvis du fortsatt ikke finner sosiogrammene, kan du sjekke om du har opprettet undersøkelsen som en anonym undersøkelse. Hvis dette er tilfelle, er det ingen sosiogrammer å finne i rapporten.

Hvordan laster jeg opp deltakere?

Se hvordan du kan laste opp deltakere i vår e-læring.

Det er to alternativer:

Google Sheets

Excel

Hvordan legger jeg til bilder til deltakere?

For å legge til bilder til deltakere må du være enhetsadministrator.

Dersom du er enhetsadministrator og har behov for å laste opp deltakerbilder, kan du lese hvordan du gjør det i vår veiledning vedrørende administrasjon av Klasstrivsel

Hvorfor kan jeg ikke oppdatere deltakerbilder i undersøkelsen min?

Det mest sannsynlige er at det ikke er lastet opp bilder for alle deltakerne i deltakergruppen din.

Ta kontakt med enhetsadministratoren din som kan sjekke at bilder er lastet opp på alle aktuelle studenter.

Se hvordan du laster opp deltakerbilder her.

Hvordan skriver jeg ut en rapport?

For å kunne skrive ut en rapport må du ha rollen Printmanager.

Er du kommuneansatt er det kommunen som avgjør om denne rollen skal være tilgjengelig.

Du kan se hvordan du kan skrive ut hvis du har rollen Printmanager

Hvis du mener at du bør ha rollen Print manager, kan du be enhetsadministratoren om å tildele deg rollen. Hvis enhetsadministratoren din ikke kan tildele deg rollen, kan du kontakte info@klassetrivsel.no

Hvordan får jeg en bruker i Klasstrivsel?

For å få en bruker må du være tilknyttet skolen i Feide. Din bruker opprettes når du logger inn med Feide.

Hvorfor kan jeg ikke dele en undersøkelse med min kollega?

Hvis du ikke finner kollegaen din i listen over brukere du kan dele med, er det sannsynligvis fordi kollegaen din ikke har vært logget på Klassetrivsel ennå. Du må be kollegaen din om å logge inn og da vil du kunne finne kollegaen din på listen over personer du kan dele med.

Hvordan deler jeg resultater med min kollega?

Du kan dele resultater med din kollega hvis de tidligere har logget inn på Klassestrivsel.

Du kan se hvordan du gjør det her.

Jeg finner ikke undersøkelsen jeg trenger.

Trenger du en undersøkelse du ikke finner fordi du ikke husker hvem som har laget den, kan skolens Superbruker finne den for deg. En superbruker kan se alle undersøkelser og hvem som har opprettet dem på en enhet. Dette gjør at undersøkelsen kan lokaliseres.

Hvis skolen din ikke har en Superbruker, kan du be enhetsadministratoren om å tildele rollen til en relevant ansatt ved skolen din. Les hvordan roller er tildelt her.

Jeg har oppdaget en feil i undersøkelsen min. Hvordan retter jeg feilen min?

Dessverre kan du ikke redigere en undersøkelse når den først er publisert.

Det du kan gjøre er å kopiere undersøkelsen, rette feilen, koble deltakerne på nytt og deretter publisere undersøkelsen på nytt.

Les hvordan du kopierer en undersøkelse her.

Hva gjør jeg hvis skolen min ikke har en Enhetsadministrator?

Hvis skolen din ikke har en enhetsadministrator, må du eller din leder kontakte oss på info@klassetrivsel.no, så hjelper vi skolen med å få en ny enhetsadministrator.

Hvorfor kan jeg ikke lage en undersøkelse?

Hvis du finner ut at du ikke kan lage en undersøkelse, er det fordi du ikke har de nødvendige rettighetene.

Kontakt din enhetsadministrator og be om en brukerrolle som gir rett til å lage undersøkelser. Du kan se hvem som er enhetsadministrator ved å trykke «Administrasjon» i den øverste menylinjen. Her kan du se hvem som er enhetsadministrator ved din skole.

Hvem kan deltakerne velge i et sosiogram?

Deltakere kan velge andre deltakere innenfor SAMME deltakergruppe. Hvis du vil la deltakere velge deltakere fra andre klasser, må du plassere dem i samme deltakergruppe.

Du kan se hvordan du oppretter deltakergrupper her.

Hvordan kan jeg se om en deltaker har fullført besvarelsen sin?

Hvis du vil sjekke om en deltaker har fullført besvarelsen sin, kan du gjøre følgende:

  1. Velg den aktuelle studien
  2. Gå til fanen deltakere
  3. Finn deltakergruppen og finn deltakeren du vil se om de har fullført svaret
  4. Ved siden av deltakerens navn (til høyre) finner du tre prikker. De tre prikkene indikerer at deltakeren HAR svart. Dersom deltakeren IKKE har besvart undersøkelsen, vil det IKKE være tre prikker.

 

Du kan også lese mer i vår e-læring om administrasjon