Distribuerbare Undersøgelser – store undersøgelser

Følgende vejledning henvender sig hovedsageligt til det kommunale niveau (den centrale enhed)

En distribuerbar undersøgelse er en undersøgelse, der laves fra et centralt sted, fx en kommune, og som udføres blandt deltagere på alle eller udvalgte enheder.

Resultaterne fra distribuerbare undersøgelser kan benyttes på alle niveauer f.eks. forvaltning, konsulent, skoleledelse, ressource på skolen, lærer/pædagog. En distribueret undersøgelse leverer følgende data:

 1. Statistiske/kvantitative data til de relevante kommunale konsulenter og ressourcepersoner
 2. Statistiske/kvantitative data til skoleledelsen
 3. Detaljeret data til den enkelte lærer for egen klasse

I det følgende gennemgås de forskellige trin og faser for en distribuerbar undersøgelse.

 

Oprettelse af en distribuerbar undersøgelse (for kommunale konsulenter)

For at kunne oprette en distribuerbar undersøgelse kræves det, at du kan logge ind på Klassetrivsel (med UNI-login eller den indlogningsmulighed der er valgt i kommunen) og har tilkøbt abonnement på Distribuerbare undersøgelser (kontakt Skolevisioner for abonnement på Distribuerbare undersøgelser).

 1. Log ind på Klassetrivsel med UNI-login (eller valgte indlogningsmetode)
Login

2. Trykk på « OPPRETT NY»

3. Du ledes nå inn på en side, hvor du skal velge hvilken type undersøkelse du vil opprette.

  • Sørg for at det er krysset av i boksen «Kan distribueres». Har du ikke mulighet for å krysse av boksen, er det fordi du ikke har rettigheter til å opprette distribuerbare undersøkelser (kontakt Skolevisioner, hvis du vil høre om mulighet for å få det)

4. Trykk på «OPPRETT UNDERSØKELSE»

5. Sørg for at navngive undersøgelsen

6. Skriv formålet med undersøgelsen. Du kan altid gå tilbage og redigere i både navn på undersøgelsen og formål med undersøgelsen senere. Dette skal dog være udfyldt korrekt inden undersøgelsen distribueres ud på de udvalgte institutioner

7. Tryk “OPRET NY UNDERSØGELSE”

Nå har du opprettet en undersøkelse og kan begynne å arbeide med innholdet i undersøkelsen din.

Introduktionstekst

 

Du skal skrive en introduktionstekst til deltagerne. Sørg altid for, at denne tekst er tilpasset deltagernes alder. Læs mere om introduktionstekst til deltagerne og formålsteksten her

Klassetrivsel tilbyder oplæsning for deltagerne. Alt deltageren skal gøre er at klikke på højtalerikonet ved teksten. Så læses teksten automatisk op. Læs om oplæsning nederst på siden her

2. Trykk på de tre prikkene (…) til høyre i feltet «det mangler en introduksjonstekst til deltakerne».

3. Trykk på «REDIGER»

4. Trykk igjen på teksten «det mangler en introduksjonstekst til deltakerne» og skriv undersøkelsens introduksjonstekst i feltet.

5. Trykk på «LAGRE»

Nå er alt det formelle overstått, og du kan gå videre til undersøkelsens innhold.

Undersøkelsens innhold

Du kan lese mer om, hvordan du oppretter innhold (spørsmål) i undersøkelsen din i Quickguiden eller i e-læringen «Fanen Innhold – fra opprettelse til utgivelse» (på dansk – norsk forberedes)

OBS: Det er ikke mulig for kommunen å tilføye deltakere – dette skal gjøres fra de enkelte enhetene. På kommunen fastlegges undersøkelsens innhold – på enhetene tilknyttes deltakerne.

Verdt å huske, når det velges spørsmålstyper

I distribuerbare undersøkelser har kommunen (den sentrale enheten) kun mulighet til å se data på statistisk nivå. Det betyr imidlertid ikke, at sosiogram-/relasjonsspørsmål ikke bør velges! Denne typen spørsmål har nemlig stor verdi for den enkelte lærer som har tilgang til undersøkelsen på elevnivå. Ved å velge sosiogram-/relasjonsspørsmål får den enkelte lærer et godt innblikk i klassen sin og dermed stor verdi fra undersøkelsen, som er med på å gi eierskap over undersøkelsen.

Deling med kolleger før distribusjon

Du kan velge å dele undersøkelsen før du utgir den. Slik kan du/dere samarbeide og få sparring på, hva innholdet av undersøkelsen skal være.

Hvis du ønsker å dele med en kollega:

 1. Trykk på fanen «DELING» i menyen øverst til venstre
 2. Trykk på «OPRETT NY DELING»

3. Et slide-vindu åpnes

4. Marker ved å krysse av for tilgangen du vil dele

5. Trykk på NESTE

Skriv navnet på den person du ønsker å dele med (OBS. personen må ha en bruker, for at du skal kunne dele med vedkommende)

 

Utgivelse og distribusjon av undersøkelsen

Når undersøkelsens innhold er på plass, er det tid for å distribuere undersøkelsen ut til de institusjonene som skal gjennomføre den. Ansatte ute på institusjonene kan først se undersøkelsen, når den er distribuert ut til dem.

For å distribuere undersøkelsen skal den først utgis:

 1. Trykk på «UTGI» i øverste høyre hjørne.

 •  

2. På neste vindu sjekker du at alt er som det skal være. Her har du mulighet til å redigere hvis du vil endre noe i undersøkelsen din.

3. Når alt er på plass krysser du av for «Ja, alt innholdet mitt er på plass»

4. Trykk på «UTGI UNDERSØKELSE»

5. Trykk «FERDIG»

Nå er undersøkelsen din klar til å distribueres ut til enhetene som skal koble til deltakere.

Distribusjon av undersøkelse:

 1. I menyen øverst i Klassetrivsel ser du fanen «DISTRIBUSJON». Trykk på «DISTRIBUSJON»
 2. I nedtrekksmenyen velger du de enhetene som undersøkelsen
  skal distribueres til
 3. I søkefeltet til høyre for nedtrekksmenyen kan personer tilknyttet den markerte enheten søkes opp og velges. Det er mulig å tilknytte flere brukere fra enheten til undersøkelsen.
 4. Trykk på «OPPRETT BRUKERE» siden av hver person, for å distribuere til disse.

Nå er undersøkelsen distribuert til de valgte personene på enheten. Herfra er det enhetenes oppgave å knytte deltakere til undersøkelsen og gjennomføre den med deltakerne.

Sådan tilknyttes deltakere:

VEILEDNING TIL ENHETENE OM TILKNYTNING AV DELTAKERE I EN DISTRIBUERT UNDERSØKELSE

Veiledningen til enhetene om tilknytning av deltakere og prosedyren for tilknytning av deltakere er den samme som ved en normal(lokal) undersøkelse. Veiledningen til dette finner du i vår quickguide – Opprett undersøkelse. Skroll ned til fanen «DELTAKERE»

 1.  Enheten skal stå for å tilknytte deltakere, utlevere deltakernøkler og gjennomføre undersøkelsen – det kan kun gjøres fra enhetene.

Som oppretter av/prosjektleder på en Distribuert undersøkelse, skal du sørge for å gi enhetene beskjed om at det er en undersøkelse klar til dem. De får ikke automatisk beskjed fra Klassetrivsel. Du bør sende e-læringen vår til dem. Bruk gjerne disse lenkene: https://klassetrivsel.dk/klassetrivsel- quick-guiden/ 

Status for undersøkelsen

Når undersøkelsen er satt i gang ute på enhetene, kan du på kommunalt nivå følge med i hvor langt de enkelte enhetene er kommet i å gjennomføre undersøkelsen.

For å se hvor langt hver enkelt enhet er kommet i undersøkelsen:

 1. Trykk på fanen «STATUS»
  •  Siden du ledes inn på nå, viser fremdriften for HELE UNDERSØKELSEN og i linjene under ses fremdriften på de enkelte enhetene. Det er mulig å følge med på, om de enkelte enhetene er i gang med å besvare undersøkelsen, eller om de ennå holder på å tilknytte deltakere
  • Ved å klikke på pilen til høyre siden av hver enhets navn, er det mulig å se fremdriften for de enkelte deltakergrupper på enheten. Pilen blir først synlig når enhetene har utgitt undersøkelsen lokalt ( pilen blir først synlig, når enhetene har utgitt undersøkelsen og er klar for at deltakerne besvarer)

 2. For å avslutte hele undersøkelsen klikker du på «AVSLUTT UNDERSØKELSEN»

Når dette er gjort lukkes undersøkelsen for alle enheter og det er nå mulig å hente data på statistisk nivå.

 

 

 

Resultater

Det er mulig å få tilgang til resultatene for de enkelte enhetene og gruppene av deltakere etter at undersøkelsen ferdigstilles og lukkes på enheten. For å se resultater for hele undersøkelsen må den først lukkes på fanen «STATUS»

MERK: Hvis du lukker undersøkelsen, vil ikke deltakerne lenger kunne svare på den

For å se resultater for hele undersøkelsen:

 1. Lukk undersøkelsen på fanen «STATUS»

2. Trykk på fanen «RESULTATER»

3. Trykk på «HELE UNDERSØKELSEN»

4. Naviger gjennom resultatene ved hjelp av pilene øverst til høyre.

5. Bytt mellom de forskjellige diagramvisningene ved å klikke på ikonene

Se resultatene for én enkelt enhet:

OBS: Resultater kan kun vises for lukkede undersøkelser

 1. Trykk på fanen «RESULTATER»
 2. Trykk på enheten som resultatene skal vises for
 3. Velg enten:
  • Resultater for hele enheten → trykk på enhetens navn
  • Resultater for en deltakergruppe på enheten → trykk på pilen til høyre for enheten og velg deltakergruppen i nedtrekksmenyen

4. Naviger gjennom resultatene ved hjelp av pilene øverst til høyre.

 • Bytt mellom de forskjellige diagramvisningene ved å klikke på ikonene

Deling etter distribusjon

Deling sentralt (på kommunen):

Når undersøkelsen er distribuert til enhetene, er det forskjellige muligheter for deling. Du kan dele med relevante kolleger på kommunen og du kan dele hele undersøkelsens data med relevante personer på enhetene.

For å dele med en kollega på kommunen:

 1. Gå til fanen DELING
 2. Trykk på OPPRETT NY DELING

3. I slide-vinduet velges den/de tilgangene det er behov for

4. Trykk på «NESTE»

5. I neste slide-vindu kan du søke opp kollegaen du ønsker å dele tilgangene med

6. Trykk på «LAGRE»

7. På listen under fanen DELING kan du se, hvem som har hvilken tilgang

For å dele resultater fra utvalgte enheter med relevante personer på kommunen:

 1. Gå til fanen DELING
 2. Trykk på OPPRETT NY DELING

3. I slide-vinduet skriver du den ønskede enhetens navn i søkefeltet «Statistiske resultater på følgende enheter» nederst. Det er mulig å velge flere enheter i samme operasjon.

4. Trykk på «NESTE»

5. I neste slide-vindu skriver du personen på enhetene, som du ønsker å dele enhetens resultater (statistisk)) med

6. Trykk på personens navn

7. Trykk på LAGRE