Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forklarer, hvordan Skolevisjoner AS håndterer dataansvaret sitt – herunder hvordan virksomheten behandler personopplysninger.

Skolevisjoner AS, som står bak nettstedet www.klassetrivsel.no og netttjenesten Klassetrivsel, prioriterer dataetikk, datasikkerhet og datafortrolighet høyt.

 

Håndtering av de personopplysningene vi behandler i forbindelse med salg, markedsføring og drift tjenester og besøk på nettsider:

 

1.  Dataansvar

Skolevisjoner AS er behandlingsansvarlig for de opplysningene som virksomheten samler inn, behandler og oppbevarer om hhv. kontaktpersoner hos virksomhetens kunder, interessenter og samarbeidspartnere og besøkende på nettstedet. Skolevisjoner AS, org.nr. 912 365 271 har adressen: Skolevisjoner AS, Byrået i Son AS,Brevikbråteveien 9, 1556 Son.
Skolevisjoner AS er eiet av morselskapet Skolevisioner ApS, som har adresse på Ellemosen 3, 8680 Ry, Danmark.

2. Skolevisjoner som databehandler

Skolevisjoner er ikke behandlingsansvarlig, men databehandler for opplysninger som virksomhetens kunder samler inn og bruker gjennom KIassetrivsel, Skolevisjoners digitale verktøy og nettjeneste. Tilgang til nettjenesten oppnås gjennom de personlige innlogginger, som opprettes og aktiveres gjennom en abonnementsavtale med Skolevisjoner. Skolevisjoner bruker ikke abonnentenes data til egne formål.

Abonnenten (kunden) er behandlingsansvarlig for alle opplysninger, som abonnentens brukere samler inn og bruker gjennom netttjenesten, og tjenesten må kun anvendes i henhold til gjeldende abonnementsvilkår.

Når Skolevisjoner er databehandler og ikke behandlingsansvarlig, finner de øvrige punktene i denne personvernerklæringen ikke anvendelse for behandlingen. Som databehandler agerer Skolevisjoner kun iht. instruks fra behandlingsansvarlig (abonnenten/kunden). Instruksen fremgår av den databehandleravtalen som er inngått mellom kunden og Skolevisjoner AS. Finn ytterligere opplysninger om Skolevisjoners databehandling av kundenes data i Klassetrivsel HER.

3. Typer opplysninger, formål og rettslig grunnlag

Skolevisjoner AS samler bare inn opplysninger, som er nødvendige for forretningen, herunder abonnementshåndtering, levering av tjenester, håndtering av kommunikasjon og samarbeid. Formålet med innsamlingen kan være ett eller flere av følgende:

  • Behandling av henvendelser til Skolevisjoner AS
  • Oppfyldelse av anmodning om abonnement eller tjeneste.
  • Tilpasning av kommunikasjon
  • Administrasjon av interessenters, kunders og samarbeidspartneres relasjon til Skolevisjoner AS

Ovennevnte er ikke en omfattende liste.

Kunder, interessenter og samarbeidspartnere

Vi samler inn og behandler følgende type personopplysninger om kontaktpersoner hos interessenter, kundene og samarbeidspartnerne våre:
Navn, telefonnummer, epost-adresse, stilling/funksjon, arbeidssted. Rettslig grunnlag for behandling er databeskyttelsesforordningens artikkel 6, stk. 1, litra b.
Ved behov for  å sende sensitive personopplysninger til oss, anbefaler vi bruk av kryptering, fx sikker epost eller kodebeskyttet fil (Word- eller PDF-format).

Besøkende på nettstedet

Vi bruker informasjonskapsler. Les mer i vår erklæring om informasjonskapsler.
Nettstedet kan inneholde kontaktskjemaer. Det vil fremgå av de relevante skjemaene, om personopplysningene er obligatoriske eller valgfri å opplyse. Når det er obligatorisk vil den pågjeldende ruten være stjernemarkert (*). Vi trenger kontaktopplysningene for å kunne besvare henvendelsen. Rettslig grunnlat for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
Hvis vi ønsker å behandle opplysningene til andre formål (fx til markedsføring), vil vi alltid informere om dette og som utgangspunkt innhente samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

4. Kilder

Personopplysningene nevnt i punkt 3 samles inn direkte fra hhv. kunder, interessenter, samarbeidspartnere og nettsidebesøkende.

5. Mottakere

I visse tilfelder overlater vi personopplysninger til Skolevisjoners samarbeidspartnere og leverandører, f.eks. it-leverandører, markedsføringsbyråer, tilbydere av kundetilfredshetsundersøkelser m.v. Slike samarbeidspartnere behandler bare personopplysningene på vegne av Skolevisjoner og i overensstemmelse med Skolevisjoners instruks.

6. Tredjeland

Skolevisjoner overfører ikke personopplysninger til tredjeland (land utenfor EU/EØS).

7. Sikkerhet

Vi har høye standarder for sikkerhet. Derfor har vi en rekke interne prosedurer og politikker, som sikrer, at vi lever opp til de høye sikkerhetsstandardene våre og dermed  oppfylder kravene om implementering av passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak. Vi gjør vårt ytterste for å sikre kvaliteten og integriteten av personopplysningene.

8. Oppbevaringsperiode

Vi sletter personopplysningene, når vi ikke lenger trenger dem til å oppfylle eller flere av de formålene som fremgår lenger oppe. Særlige lovregler, feks. fx bokføringsloven, kan medføre plikt eller rett til å oppbevare dem i lenger tid.

9. Registrertes rettigheter

De registerte har – med lovens begrensninger – blant andet rett til innsyn i personopplysninger, å få endret uriktige opplysninger, å få slettet opplysninger, å få begrenset opplysninger, dataportabilitet, å reise innvending mot behandlingen av personopplysningerne, tilbakekall av evt. samtykke og rett til å klage til Datatilsynet.

10. Lenker til andre nettsteder mv.

På nettstedet vårt kan det være lenker til andre nettsider eller til integrerte nettsider. Skolevisjoner er ikke ansvarlig for innhold på andre selskapers nettsider eller for den praksis som andre selskaper har i forbindelse med innsamling av personlige opplysninger.

11. Endringer av personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen grunnet vesentlige endringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funksjoner eller for å forbedre nettstedet.

12. Kontakt

Skriv til info@klassetrivsel.no med Personvernerklæring i emnefeltet om du har spørsmål vedrørende denne personvernerklæringen.

 

Senest oppdatert 12. juni 2019

Dataetikk

Som vi selv ønsker at våre egne – og våre barns – data bør behandles.

Dataformål

Klassetrivsel sikrer barnets og elevens stemme.

Databehandling

Abonnements- og databehandleravtale er forutsetninger.

Databeskyttelse

I Klassetrivsel er persondata i trygge hender.