GDPR – personvern

GDPR – personvern

GDPR/persondatasikkerhet – retningslinjer for undersøkelser GDPR/Personvernforordningen har som formål å sikre, at alle som omgås andre menneskers personopplysninger, forvalter ansvaret med omhu. Klassetrivsel er basert på tillit til at våre abonnenters brukere er...