Databehandling

Onlinetjenesten Klassetrivsel markedsføres i Norge av Skolevisjoner AS via nettstedet www.klassetrivsel.no. Tilgang til denne onlinetjenesten er kun mulig for ansatte på enheter, som har inngått både en abonnementsavtale og en databehandleravtale* med Skolevisjoner AS. Først deretter kan Skolevisjoner’s databehandling** finne sted for den pågjeldende enheten.

Databehandleravtalen må inngås av abonnentens eier (enhetseier) fordi eieren er behandlingsansvarlig for personopplysninger på enheten (eksempelvis er kommunen behandlingsansvarlig for offentlige skoler og barnehager i kommunen). Databehandleravtalen må omfatte behandlingsansvarlige instruks til databehandler.

Skolevisjoner AS behandler alle data, herunder personopplysninger, iht. databehandleravtalen og i overensstemmelse med gjeldende persondatalov (GDPR). Ved opphør av en abonnementsavtale tilbakeleveres og/eller slettes alle data som Skolevisjoner har behandlet for abonnenten/kunden iht. databehandleravtalen.

*Databehandleravtalen vår kan lastes ned her. (Vår avtalemal er en produkttilpasset utgave av Utdanningsdirektoratets mal for databehandleravtale iht. GDPR.)

**Idet vi hos Skolevisjoner ikke bruker dataene til abonnentene våre til egne formål, men kun behandler abonnentene sine data på vegne av dem, er Skolevisjoner ikke behandlingsansvarlig, men i stedet databehandler for de opplysningene som abonnentene våre samler inn, bruker og oppbevarer i onlinetjenestene våre. Les evt. mer om behandlingsansvarlig versus databehandler i datatilsynets veileder.    

Skolevisjoner AS’ underdatabehandler

Skolevisjoner AS i Norge er datterselskap av det danske selskapet Skolevisioner ApS, som har adressen: Ellemosen 3, 8680 Ry,  Danmark. Morseskapet Skolevisioner ApS er underdatabehandler for Skolevisjoner AS vedrørende drift av onlinetjenesten Klassetrivsel. Finn databehandleravtalen mellem Skolevisjoner AS og Skolevisioner ApS her og les mer om underdatabehandlingen hos Skolevisioner ApS her.

Databehandleravtale med utviklerhuset CreativeMinds IVS Databehandleravtale med hosting partner Tilaa B.V.

Dataetikk

Som vi selv ønsker at våre egne – og våre barns – data bør behandles.

Dataformål

Klassetrivsel sikrer barnets og elevens stemme.

Databeskyttelse

I Klassetrivsel er persondata i trygge hender.

Personvernerklæring

Slik håndteres dataansvaret.