Dataetikk

Dette nettstedet drives av Skolevisjoner AS. Les vår personvernernklæring her og  vår informasjonskapselerklæring her.

Fra nettstedet er det innlogging til det digitale, pedagogiske trivselsverktøyet Klassetrivsel som markedsføres i Norge av Skolevisjoner AS.

Trivselsverktøyet Klassetrivsel er målrettet grunnnskoler, barnehager videregående skoler. Det er bare mulig for ansatte på slike enheter å få personlig innlogging til verktøyet når enheten har inngått en abonnementsavtale og enhetseier har inngått databehandleravtale med databehandleren Skolevisjoner AS. Klassetrivsel må kun benyttes i overensstemmelse med gjeldende abonnementsvilkår.
Abonnentens eier er behandlingsansvarlig for alle opplysninger (herunder personopplysninger), som brukerne (ansatte hos abonnenten) samler inn, behandler og oppbevarer i Klassetrivsel. Som abonnentens databehandler, håndterer Skolevisjoner abonnentens data (herunder de personopplysninger) iht. gjeldende persondatalovgivning.

Dataetisk ansvar

Skolevisjoner markedsfører det digitale trivselsverktøyet Klassetrivsel, fordi vi ønsker å inspirere og hjelpe ansvarlige og profesjonelle voksne med å vareta og utvikle barn og unges interesser, relasjoner og trivsel. Med dette følger et etisk ansvar som er større enn «bare» å overholde gjeldende persondatalovgivning. Derfor velger vi bare å behandle data på måter, vi selv ønsker våre egne – og våre egne barns – data skal behandles.  Verktøyet Klassetrivsel inneholder derfor hverken profilering, overvågning eller algoritmer til å forutsi eller begrense individers (datasubjekters / de registrertes) handlinger eller muligheter. Klassetrivsel er en selvstendig tjeneste og er ikke koblet sammen med andre systemer.

Konstruktiv anvendelse

Skolevisjoner anvender ikke abonnentens data til egne formål, men tar vare på abonnentenes data ene og alene i henhold til inngåtte abonnements- og databehandleravtaler. Samtidig er vi fullt ut klar bevisst om at verktøyets berettigelse forutsetter ansvarlig og bæredyktig anvendelse hos abonnentene våre. På samme måten som at byggevarehuset har tillit til at sleggenblir kjøpt til konstruktiv anvendelse, har vi hos Skolevisjoner tillit til at brukerne hos abonnentene er kompetente og profesjonelle mennesker.

Vi tilbyr introduksjonskurser og brukerveiledninger til abonnentene våre. Vi informerer dessuten abonnentene om den plikten de har, som behandlingsansvarlig, til å vareta de rettighetene til de registrerte (barn/elever – og foresatte)  og herunder opplyse om hvorfor, hvordan og når abonnenten innsamler, anvender og oppbevarer personopplysninger. Som inspirasjon og input til abonnentens dataetiske ansvar og opplysningsplikt har vi utarbeidet dette faktaarket.

Dataformål

Klassetrivsel sikrer barnets og elevens stemme.

Databehandling

Abonnements- og databehandleravtale er forutsetninger.

Databeskyttelse

I Klassetrivsel er persondata i trygge hender.

Personvernerklæring

Slik håndteres dataansvaret.

Har du spørsmål til dataetikken vår?

Ring eller skriv til oss