Bruk Klassetrivsel som intervjuverktøy i barnehagen

Klassetrivsel er barnehagens digitale verktøyet for å intervjue barnehagebarna om hvordan de synes de har det i barnehagen og med de andre barna. Pedagogen kan lese opp spørsmålene for barna og selv taste inn svarene i systemet, eller barna (nok primært førskolebarna) kan selv lytte til spørsmålene og de valgene som hører til og deretter trykke på ikoner og bilder på f.eks. ett nettbrett for å svare.

Relasjons- og valgspørsmål målrettet barnehagebarn ligger allerede klar i Klassetrivsel, men dere har selvfølgelig også muligheten til å formulere deres helt egne spørsmål som er relevante for dere og passer nettopp til barna deres.

De relasjonene som barnehagebarna har, og det synet de har på livet i barnehagen, blir kartlagt på en  overskuelig og tidsbesparende måte – og så ofte dere ønsker og trenger det.

Undersøkelser med opplesing

Spørsmålene, som er målrettet barnehagebarn har lydfiler. Det betyr, at barna ikke nødvendigvis trenger en voksen til å lese opp spørsmålene for dem.

Dere bestemmer, om dere vil benytte opplesingsfunksjonen til barna.

Velg ikoner og bilder

Når barnet svarer på relasjonsspørsmål, der barnet skal velge mellom andre barn som svar på spørsmålet, trykker barnet på et bilde av ansiktet til den/de andre, som han/hun vil velge.

Dere kan selv sette inn både lydfiler, ikoner og bilder i Klassetrivsel.

Lytt til barnets stemme

Klassetrivsel gir innsikt i barnas perspektiv ovrblikk over relasjonene mellom dem.

Erfaringer viser, at barn liker å svare på spørsmål, som er relevante og som handler om hvordan de selv opplever hverdagen og vennskapene i barnehagen.

Vil du vite mer om Klassetrivsel til barnehager?

Kontakt oss