Administrasjon i Klassetrivsel

Administrasjon i Klassetrivsel

Administrasjon i Klassetrivsel Temaet om administrasjon i Klassetrivsel er målrettet ENHETSEIER* og ENHETENS** ledelse. Temaet er spesielt rettet mot ansatte, som skal ivareta rollen som: enhetseierens INSTALLASJONSADMINISTRATOR eller ansatte på enheterne, som har...