Resultater – Quickguiden

Når du har gjennomført en undersøkelse, har du mulighet for å se resultater med de ulike diagrammene, der deltakernes svar visualiseres. Selve avlesingen av diagrammene, vil ikke bli gjennomgått i denne quick-guiden, og vi henviser til vår øvrige e-læring, hvor det er mange flere opplysninger. I e-læringen «Undersøkelsen Lukket – Resultater» (på dansk) er en grundig gjennomgang av resultatmodulen.

*Alle navn er fiktive

Avslutt undersøkelse:

Før du får tilgang til resultatene av undersøkelsen, må du fullføre undersøkelsen. Dette gjøres på fanen STATUS.

*Vi snakker dansk i videoen

Resultater fra undersøkelsen:

Når undersøkelsen er avsluttet kan du finne resultatene under fanen RESULTATER.

Vil du se…:

 1. …statistiske/kvantitative data for hele undersøkelsen, klikker du på øverste linje med enhetens navn – f.eks Skolevisjoner, ry, avd..
 2. …statistiske/kvantitative OG kvalitative data for en bestemt deltakergruppe klikker du på deltakergruppens navn (i eksemplet her, klikker man på 1.a eller 2.a)
 3. …kvalitative data for en deltaker i deltakergruppen finnes ved å klikke på nedtrekks-pilen ytterst til høyre på linjen. deretter vises deltakernes navn, hvor du ved å trykke på den vannrette pilen ved siden av en deltaker, kan velge å se svarene fra en bestemt deltaker.
 • Når du har valgt hvilken type data du vil ha tilgang til, kan du bytte mellom undersøkelsens ulike spørsmål, ved å navigere med pilene øverst til høyre i Klassetrivsel.
 1. Fritekstspørsmål:
  • Besvarelsene er samlet i skjemaet med deltakernes besvarelser
 2. Valgmulighets-spørsmål:
  • Bytt visning på diagrammene ved å trykke på ikonene rett over, til høyre for diagrammet. Kan vises som søylediagram og sirkeldiagram

 3. Sosiogram-spørsmål:
  • Bytt visning på diagrammene ved å trykke på ikonene rett over, til høyre for diagrammet. Kan vises som sosiogram, relasjonsdiagram og samlet søylediagram

 4. Tabellspørsmål:
  • Bytt mellom kolonner ved å velge kolonne 1, kolonne 2 osv. øverst
 1. Hvis du vil lukke visningen, trykker du på krysset øverst i høyre hjørne

Grupper:

Fanen GRUPPER er et hjelpemiddel, som kan hjelpe deg med å lage grupper. F.eks kan du lage samarbeidsgrupper ut fra deltakernes valg av hverandre på bakgrunn av Sosiogram-spørsmål.

Finn fanen GRUPPER her:

Deling av resultater fra undersøkelsen

Hvis du trenger å dele en undersøkelse med en kollega eller med en leder kan du gjøre dette under fanen DELING.