Klassetrivselbloggen – vårt bibliotek med artikler, innlegg og inspirasjon i trivsels- og relasjonsarbeidet.

Case «Michael»

Case «Michael»

Følgende inneholder en kort historie, om hvordan en veileder svært tidlig identifiserte et problem, som kunne ha endt med at eleven Michael måtte
droppe ut av gymnaset. Ved hjelp av Klassetrivsel ble problematikken oppdaget tidlig slik at veilederen kunne gripe inn med tiltak rettet mot Michaels situasjon, så han kunne få den støtten som var nødvendig for at han kunne gjennomføre utdannelsen.

les mer
En lærers beretning fra klasseværelset – Esben om Klassetrivsel

En lærers beretning fra klasseværelset – Esben om Klassetrivsel

Lesetid: 6 minutter

Her kan du lese Esbens historie fra klasseværelset. Esben er lærer i en 6-klasse. Fra Skolevisioners side har vi valgt å kun kalle ham Esben og heller ikke nevne navnet på Esbens skole. Det har vi valgt fordi vi vil sikre at Esbens elever ikke skal kunne gjenkjennes. Selv om Esben og hans klasse herved blir anonyme, så kan hans erfaringer med Klassetrivsel absolutt være inspirerende og vi håper du har lyst til å lese den.

les mer
Sådan gør vi hos os – Middelfart Kommune

Sådan gør vi hos os – Middelfart Kommune

Den følgende tekst er på dansk pga corona-situationen.

Vi har interviewet Allan Schlosser fra Middelfart Kommune, og vil i det følgende fortælle dig om, hvordan han i samarbejde med skolerne benytter Klassetrivsel i det daglige arbejde som læringskonsulent.
Vi håber, at Allans fortælling kan inspirere dig og vise hvor mange forskellige tilgange, der kan være til at bruge Klassetrivsel, når man har et abonnement.

les mer
Slik gjør vi hos oss – Toftir Skuli (Færøerne)

Slik gjør vi hos oss – Toftir Skuli (Færøerne)

Lesetid: 6 minutter

Beretningen her tar utgangspunkt i et intervju vi gjennomførte med Aage Dyssegaard fra Toftir Skuli. På Toftir Skuli er de helt nye brukere av Klassetrivsel og AKT-læreren, Aage, ville gjerne fortelle oss om sine og kollegenes opplevelse av å benytte Klassetrivsel.

les mer
Sådan gør vi hos os – Kolding Kommune

Sådan gør vi hos os – Kolding Kommune

Den følgende tekst er på dansk pga corona-situationen.

Vi vil i det følgende beskrive, hvordan man I Kolding Kommune har gavn af at arbejde med Klassetrivsel. Klassetrivsel benyttes her som en del af den overordnede strategi i forvaltningen. Endvidere belyser vi også, hvordan man i kommunen oplever, det er at arbejde med Klassetrivsel – altså, de fordele forvaltningen oplever, at systemet bidrager med i forhold til at arbejde med elevtrivsel og læringsmiljø på kommunens skoler.

les mer
Sånn gjør vi hos oss – Skæring skole

Sånn gjør vi hos oss – Skæring skole

Lesetid: 4 min.

Vi gjennomgår hvordan Steffen Sax har implementert Klassetrivsel i det daglige arbeidet med elevenes trivsel og læringsmiljø på Skæring skole, og hvilke fordeler han og hans kollegaer på skolen fremhever i forbindelse med å arbeide med Klassetrivsel.

les mer