Fem, to, fire

av

Elevenes samarbeidsevner trenes samtidig med at de øver seg på hvordan de kan reagere i en panikksituasjon. Forslag til alderstrinn: 1.-10. klasse.

 

Fem, to, fire 

  • Klassetrinn: 1.-10. klasse
  • Antall elever: Hele klassen
  • Varighet: 15-25 minutter
  • Utstyr: Ingen.
  • Kompetanseutvikling: Samarbeide, øvelse i å reagere i panikksituasjoner.

 

Beskrivelse: 

Stolene plasseres langs veggene. Alle elevene beveger seg enkeltvis rundt i lokalet. Når læreren roper et tall, skal elevene danne en gruppe som nettopp har så mange medlemmer som det tall læreren har ropt. Gruppen skal holde hverandre i hånden og så fort som mulig sætte sig. De elever som ikke har funnet en gruppe, og de grupper som har for få eller for mange deltakere, går ut av leken.

 

Variasjon: 

Leken kan brukes til å danne grupper. Har du f.eks. 20 elever i klassen og skal danne 4 grupper, roper du f.eks. «5!». Dermed kan man unngå at det er elever som ikke velges.