Klassepuslespill – sosiale leker

Klassepuslespill – sosiale leker

Klassepuslespill – sosiale leker I Klassepuslespill øver eleverne samarbeide. Forslag til alderstrinn: 3.-10.klasse.    Printvenlig PDF Klassepuslespill (Sosiale leker) Klassetrinn: 3.-10. klasse Antall elever: Hele klassen Varighet: 20-45 minutter...
Klassetrivsel som medierende ledd

Klassetrivsel som medierende ledd

Klassetrivsel som medierende ledd Hvordan kan et verktøy som Klassetrivsel være medvirkende til å kvalifisere dialogen mellom elever og deres lærere og/eller enheter?  Printvennlig PDF Dette spørsmålet møter vi inn imellom på kontoret. Derfor fant innlegget...