Leseeksempler i Klassetrivsel

av

Leseeksempler i Klassetrivsel

Eksemplene i dette blogginnlegg er utelukkende ment som inspirasjon til hva du kan se etter i en klassetrivselsrapport med sosiogrammer.

Husk at alle klasser er unike og at du kjenner klassen din best.

PDF til å skrive ut

Har du selv nogle interessante grupperinger i dine sociogrammer, vil vi selvfølgelig gerne høre om dine oplevelser. Du kan altid skrive til info@klassetrivsel.dk. Husk at vi ikke må se dine resultater, men du må gerne fortælle os om dem, hvis du ikke nævner elevernes navne for os. Vi vil meget gerne høre fra vores brugere 👌

Trekantrelasjoner

Sosiogram: Klassetrivsel

I dette eksempelet har klassen 3 trekantrelasjoner (i sirklene ovenfor). En trekantrelasjon kjennetegnes ved at tre elever alle peker på hverandre.

Betydningen av en trekantrelasjon er at de tre elevene ofte har en sterk gruppe som andre elever finner det vanskelig å bli med i. Jo flere trekantrelasjoner, jo vanskeligere er det for de elevene som står i den ytre kretsen å komme inn i kameratskapet.

I tilfellet ovenfor er (jente 04) og (gutt 01) isolerte, men de kan finne det vanskelig å komme inn i kameratskapet, da resten av klassen er delt inn i sterke grupperinger med mange gjensidige relasjoner.

Oppsummering: Arbeidet i denne klassen må i stor grad handle om å inkludere andre elever i allerede eksisterende grupper.

Elever som ikke bruker svaralternativene sine

Sosiogram: Klassetrivsel

Spørsmålet ovenfor lyder: «Hvem fra klassen ville du kunne fortelle en personlig hemmelighet til?»

Alle elever kan velge tre klassekamerater for hvert spørsmål. Ovenfor kan man se at flere elever bare velger en eller to klassekamerater som de kan stole på – hvorfor det? (vær nysgjerrig).

Det samme kan gjelde i andre rapporter, og også her vil det være relevant å sjekke om alle elevene i klassen bruker sine tre svaralternativer. Hvis det er elever som ikke bruker alle tre alternativer, må det være en grunn som du kan være nysgjerrig på.

Oppsummering: Sjekk om alle elevene bruker sine tre svaralternativer – hvis de ikke gjør det, vær nysgjerrig på hvorfor.

Sterke grupperinger

Sosiogram: Klassetrivsel

Ovenfor er skissert to guttegrupper. Verdt å merke seg er at:

  1. mellom de to guttegruppene er det ingen valg, det vil si at ingen gutter i de to gruppene velger gutter fra den andre gruppen.
  2. guttene i de to gruppene velger kun gutter innenfor sin egen gruppe, altså ingen gutter søker utenfor gruppene

 

Eksempelet viser to svært lukkede guttegrupper som ikke velger andre elever i klassen enn de de vanligvis går sammen med.

Det kan være hensiktsmessig å se etter hvor lukkede gruppene er i klassen, da lukkede grupper kan gjøre det vanskelig for andre elever å bli med i fellesskapet.


Som nevnt innledningsvis, er dette bare våre eksempler på hvordan du kan lese sosiogrammene dine i Klassetrivsel.

HUSK at DU er EKSPERTEN i klassen din. Du har mye kunnskap om hvordan elevene dine er, hvordan de trives og hvilke relasjoner de har. Husk å bruke den kunnskapen når du leser sosiogrammene dine.

God fornøyelse!