Quick-guide fra opprettelse til publisert undersøkelse

Quick-guide fra opprettelse til publisert undersøkelse

Quick-guide fra opprettelse til publisert undersøkelse I denne Quick-guiden, er de trinnvise beskrivelsene samlet. Her finner du korte beskrivelser av veien fra A til B. Alle utdypende forklaringer på funksjonalitet eller sammenheng, finnes i den øvrige e-læringen. ...
La deltakerne besvare

La deltakerne besvare

La deltakerne besvare I denne delen av vår e-læring-light, veileder vi deg gjennom prosessen med å samle inn deltakernes besvarelser. Formålet med denne quick-guiden er at du raskt får et overblikk og raskt kommer i gang.  Engangsnøkler Når deltakerne skal besvare en...
Rapport og resultater – Quick-guiden

Rapport og resultater – Quick-guiden

Resultater – Quickguiden Når du har gjennomført en undersøkelse, har du mulighet for å se resultater med de ulike diagrammene, der deltakernes svar visualiseres. Selve avlesingen av diagrammene, vil ikke bli gjennomgått i denne quick-guiden, og vi henviser til vår...