Legg til deltakere

Legg til deltakere

Legg deltakere til en undersøkelse Det overordnede formål med Klassetrivsel-undersøkelser er å få innblikk i trivselen for hver enkelt deltaker og for fellesskapet. Derfor legges deltakerne i grupper tilknyttet et fellesskap. Dette fellesskap kalles deltakergruppen,...