Legg deltakere til en undersøkelse

Det overordnede formål med Klassetrivsel-undersøkelser er å få innblikk i trivselen for hver enkelt deltaker og for fellesskapet. Derfor legges deltakerne i grupper tilknyttet et fellesskap. Dette fellesskap kalles deltakergruppen, og er ofte (men ikke nødvendigvis) en klasse. Det kan også være andre grupperinger av deltakere (f.eks. skolens kor, jente- eller guttegruppen i en klasse, valgfag på tvers av flere klasser osv.)

En deltakergruppe kan inneholde én eller flere undergrupper (f.eks. klasser). Oppdelingen i undergrupper gjør det tydelig hvilken gruppe en deltaker hører til i trivselsundersøkelsen.

Deltakergruppen bestemmer hvem deltakeren kan velge mellom i relasjonsspørsmålene, dvs.:

  • Deltakere i undergrupper som er plassert i samme deltakergruppe, kan velge hverandre på alle relasjonsspørsmål i den aktuelle undersøkelsen
  • Undergrupper som er plassert i hver sin deltakergruppe, kan ikke velge deltakere fra andre deltakergrupper

Deltakergruppen har dessuten en annen funksjon:

  • Undersøkelser kan kun deles på nivået deltakergruppe, og ikke på det underordnede nivå undergruppe

Den følgende videoen forklarer:

  • den viktige forskjellen på begrepene «deltakergruppe» og «undergrupper».
  • husk dette har især stor betydning for hvem deltakerne kan velge mellom på relasjonsspørsmål

Undergrupper fordelt på hver sin deltakergruppe: Deltakerne kan kun velge andre deltakere fra samme undergruppe.
Undergrupper samlet i samme deltakergruppe: Deltakerne kan velge andre deltakere fra undergrupper i samme deltakergruppe.

Hvordan legger du til deltakere

Videoene viser to måter du kan legge deltakere til en undersøkelse når du trykker knappen Legg til deltakergruppe:

  • Via Legg til deltakergrupper med trinnvist oppsett
  • Via «Opprett deltakergruppe» og deretter legge til undergruppe(r)

Engangsnøkler

Når deltakerne er påmeldt, genereres automatisk en engangsnøkkel til hver deltaker som skal benyttes for å starte besvarelsen.

Engangsnøkkelen:

  • er unik for eleven og den aktuelle undersøkelsen
  • er deltakerens nøkkel for å komme inn på den undersøkelsen han/hun skal besvare
  • kan hentes på fanen ”Deltakere” inne på den aktuelle undersøkelsen.
  • er aktiv så lenge deltakeren holder på med å besvare undersøkelsen
  • inaktiveres først når deltakeren trykker på ”Avslutt” etter siste spørsmål i undersøkelsen
  • kan brukes på nytt hvis deltakeren avbryter undersøkelsen underveis og senere vil logge på igjen for å fullføre.
  • kan reaktiveres av brukeren (læreren) ved å tilbakestille deltakerens besvarelse, så deltakeren kan starte forfra
  • skal engangsnøkkelen reaktiveres/deltakeren besvare en undersøkelse forfra, kan deltakerens besvarelse tilbakestilles så vedkommende kan svare på nytt

Når en bruker legger en deltakergruppe til en undersøkelse, genereres engangsnøklene automatisk.

  • Hver engangsnøkkel er unik, dvs. det genereres en ny engangsnøkkel til hver deltaker til hver undersøkelse
  • Hver deltaker logger inn – skriver elev.klassetrivsel.no (kommer da automatisk til svarsiden: https://app.klassetrivsel.no/User/ShowLoginParticipantView?editionid=3) – i det svarte feltet med sin egen unike engangsnøkkel

I de to følgende videoer vises:

 • I en undersøkelse med opplesning/lyd på spørsmålene, er det også mulighet for å legge til bilder av deltakerne.
  Deltakerne kan da velge hverandre ut fra bilde av hverandres ansikt, og ikke kun ut fra navn.
 • Til slutt er det også en video som viser hvordan man sletter en deltakergruppe.