Opprett undersøkelser

Opprett undersøkelser

Opprett undersøkelser Det er 3 muligheter når du vil opprette en undersøkelse. Trykk på knapp «Opprett undersøkelse» og velg mellom: Guidet: trinnvis oppsett Design selv Kopier Overveielser når du oppretter undersøkelser Vi anbefaler at en undersøkelse...