Opprett undersøkelser

Det finnes tre muligheter for å opprette en undersøkelse.
Trykk på knappen «Opprett undersøkelse» og velg mellom:

  • Guidet: Trinnvist oppsett
  • Design selv
  • Kopier

Overveielser når du oppretter undersøkelser

Vi anbefaler at en undersøkelse på det meste inneholder 20 spørsmål til de yngste, og 30 spørsmål til de eldre deltakerne. Del heller en undersøkelse opp over to temaer/ganger, hvis dere har mange forskjellige områder dere ønsker å undersøke.

Det er viktig at dere overveier hvordan dere begrenser antall spørsmål, og setter søkelys på det som skal avdekkes i trivselsundersøkelsen. Samtidig er det også viktig at dere stiller nok spørsmål til å avdekke eventuelle problematikker. Deles spørsmål opp over to påfølgende undersøkelser, skal dere overveie om konteksten bør endres mellom de to undersøkelsene. Deltakerne kan for eksempel diskutere spørsmålene innbyrdes eller situasjonen i klassen kan endres, så første halvdel av svarene er gitt i en kontekst og annen del i en annen kontekst

I Klassetrivsel ligger det undersøkelsesområder klare til bruk, veiledende tilpasset til alle aldersnivåer – fra barnehage til videregående skoler. Disse undersøkelsesområdene er utarbeidet av Klassetrivsel i samarbeid med lærere, basert på forskning og utprøvd i praksis. Alt dette kan brukes fritt som bruker. Det er mulighet for å plukke ut spørsmål og kombinere fra forskjellige pakker, og du har mulighet for å opprette egne spørsmål.

Klassetrivsel sine undersøkelsesområder er bygget opp for å:

  • Avdekke omfanget av utfordringen
  • Samle inn ytterligere informasjon
  • Samle inn deltakernes forslag og idéer til tiltak

Den gode undersøkelsen er nettopp den hvor du målretter spørsmålene til det du ønsker å undersøke.

Resultatene av en undersøkelse resulterer i de fleste tilfeller i målrettede tiltak for å forbedre eller bevare det som avdekkes i undersøkelsen. Du kan med fordel gjennomføre en evaluerende undersøkelse og på den måte få en evaluering om tiltakene hadde den ønskede effekt.

Guidet: Trinnvist oppsett

Det trinnvise oppsett er den enkleste veien til å opprette en undersøkelse. Du kan med 10-12 klikk gjøre arbeidet ferdig og være klar til at barna svarer. Det trinnvise oppsettet hjelper deg med å opprette en undersøkelse ut fra systemets undersøkelsesområder.

  • I en undersøkelse med opplesning (m. lyd til barnehage, SFO og 0.-3. klasse) kan du kun anvende Klassetrivsels egne undersøkelsesområder
  • I en undersøkelse uten opplesning (uten lyd fra og med 4. klasse og opp) kan du ut over Klassetrivsel sine egne områder, føye til spørsmål av typen: Vurderings- og Relasjonsspørsmål

Metoden har noen begrensninger:

  • Du skal gjøre ferdig arbeidet i en arbeidsgang, dvs. alle trinn gjennomføres: Velge ut undersøkelsesområder (spørsmål) og deltakere, navngi undersøkelsen og beskrive formålet for undersøkelsen, før undersøkelsen er gjemt
  • Du kan først dele adgang til undersøkelsen med en kollega når du har satt opp undersøkelsen
  • Du kan kun velge hele undersøkelsesområder med tilhørende spørsmål
  • Du kan kun få lest spørsmålene høyt på nivåene barnehage, SFO og 0.-3.- klasse

Denne videoen viser hvordan du i trinn for trinn oppretter en undersøkelse uten opplesning (lyd) og bilde:

 

Og denne videoen viser hvordan du i trinnvist setter opp en undersøkelse med opplesning og bilde så barna kan velge hverandre på ansikter på relasjonsspørsmål:

 

Design selv – opprett undersøkelse

I Design selv kan du opprette en undersøkelse og gå til og fra arbeidet med å bygge opp spørsmål, uten at det må være ferdig i løpet av en arbeidsøkt. I Design selv kan du fritt kombinere eksisterende undersøkelsesområder med egne undersøkelsesområder. Du har også i Design selv mulighet til å plukke ut eksisterende spørsmål fra ett eller flere undersøkelsesområder, og legge til egne formulerte spørsmål.

  • Du starter med å navngi undersøkelsen og formulere undersøkelsens formål og tekst til deltakergrupper
  • Når undersøkelsen er opprettet, gjemmes alt du oppretter fortløpende
  • Du kan dele undersøkelsen med en kollega straks den er opprettet, og dere kan samarbeide om å bygge undersøkelsen opp

Du kan tilføye:

  • Undersøkelsesområder med tilhørende spørsmål som er tilpasset etter alder og klar til bruk
  • Plukke ut spørsmål og sette sammen etter behov fra de eksisterende spørsmål
  • Opprette nye spørsmål med dine egne formuleringer
Design selv: Opprett undersøkelse:

Design selv: Legg til undersøkelsesområder og opprett spørsmål

Design selv: Sett opp undersøkelse med lyd på spørsmål og bilde av deltakere

 

Kopier

”Kopier” undersøkelse gir deg mulighet for å opprette en kopi som du enten gjenbruker uendret, eller arbeider videre med undersøkelsen ved å redigere innhold og oppsett.

Kopier og gjenbruk, eller rediger en undersøkelse du selv har opprettet eller som er opprettet av en kollega og delt med din bruker. Det kopieres kun spørsmål, tekst i formål og tekst til deltakergrupper, og uten eventuelle svar fra deltakere. Husk å redigere navnet på undersøkelsen, og kontroller og eventuelt rediger i undersøkelsens formål og tekst til deltakergrupper.

Du kan blant annet redigere:

  • Innhold i undersøkelsen (legge til eller fjerne undersøkelsesområder/ spørsmål)
  • Navn på undersøkelsen
  • Formål for undersøkelsen og tekst til deltakergrupper

Forhåndsvisning

Forhåndsvisning er tilgjengelig øverst i høyre hjørne når du er inne på en undersøkelse.

Under forhåndsvisning kan du teste undersøkelsen og se hvordan den ser ut for deltakerne. I forhåndsvisningen vises undersøkelsen slik den vil se ut for en fiktiv deltaker i en fiktiv deltakergruppe. Du vil derfor alltid kunne se gjennom undersøkelsen, også før du tilknytter deltakere.

I ”Forhåndsvisning” møter du spørsmålene helt på samme måte som deltakerne:

  • Du skal svare på spørsmålene hvor besvarelsen er obligatorisk, og kan derfor ikke gå videre uten å besvare spørsmålet
  • Hvis du har lagt beskjeder på ett eller flere spørsmål, vil de også bli vist
  • Hvis det på ett eller flere spørsmål er angitt en begrensning for antall valg deltakerne kan gjøre, vil du møte samme begrensning
  • Hvis et spørsmål går igjen i flere undersøkelsesområder, vil det kun vises for deltakerne én gang

Svarene du avgir her, gjemmes ikke noen steder. Du kan lukke forhåndsvisningen når du har sett det du ønsker å få vist.

Forhåndsvisning vises for deg som et overlay/pop-opp vindu, mens det for deltakerne fyller hele skjermen.

 

Rekkefølge og meldinger

Du kan endre på rekkefølgen spørsmålene vises i: Rekkefølgen endres ved å flytte spørsmålet ved hjelp av det sorte krysset med piler. Alle endringer lagres automatisk underveis. Rekkefølgen kan kun endres på en undersøkelse som ikke er publisert.

Under Rekkefølge og meldinger kan du også skrive en melding eller forklarende tekst som vises for deltakere innenfor et spørsmål. Meldingen som skal vises innenfor et spørsmål, skrives i et felt som vises ved å trykke på spørsmålet.

 

Før du publiserer undersøkelsen

Før du publiserer en undersøkelse, skal du sikre deg at alle undersøkelsesområder og spørsmål er som du ønsker. Du kan ikke rette i en publisert undersøkelse.

Ønsker du å rette i overskrifter på undersøkelsesområder eller rette i spørsmålstekster, kan du trykke på blyanten utenfor et undersøkelsesområde eller utenfor et spørsmål.

Når du er klar trykker du på knappen «Publiser undersøkelse», og du er nå klar til å melde på deltakere til undersøkelsen.

 

Del undersøkelsen med en eller flere kolleger

Muligheten for å dele undersøkelsen med én eller flere kolleger, finner du under knappen «Innstillinger» øverst til høyre, når du er inne på undersøkelsen.

  • Kollega(er) i grått felt har ikke fått tilgang til undersøkelsen
  • Kollega(er) i grønt felt har tilgang til undersøkelsen

Du kan gi en kollega adgang til en undersøkelse ved å flytte navnet fra det grå feltet til det grønne feltet.

Vær oppmerksom på:

  • Undersøkelse delt på nivået undersøkelse: Kollega kan se svar fra alle deltakergrupper (klasser) som skal svare på undersøkelsen
  • Når det er påmeldt deltakergruppe(r), kan du dele så din kollega kun ser den eller de deltakergruppe(r) vedkommende skal ha tilgang til

 

Mottatt en invitasjonslenke til en undersøkelse

Invitasjonslenke brukes ofte i forbindelse med større undersøkelser med flere deltakergrupper/ klasser, hvor vedkommende som har opprettet undersøkelsen har delegert ut oppgaven med å melde på deltakergrupper/klasser.

Videoen her viser hvordan du melder på ”din” deltakergruppe/klasse via en invitasjonslenke:

 

Anonyme undersøkelser

En anonym undersøkelse kan opprettes i både undersøkelser med og uten lydstøtte.

Velg «Opprett undersøkelse»«Design selv»

 

Set opp spørsmål:

I anonyme undersøkelser kan du stille spørsmål av typen:

  • Valg
  • Fritekst
  • Tabell
  • Vurdering

Relasjonsspørsmål (sosiometriske spørsmål) kan ikke stilles.

For å sikre at du ikke får relasjonsspørsmål med i undersøkelsen, anbefaler vi at du enten oppretter egne spørsmål eller henter spørsmål inn enkeltvis i et undersøkelsesområde.

Når spørsmålene er klar, publiserer du undersøkelsen for å kunne legge til deltakere.

 

På deltakerfanen velger du:

  • «Legg til deltakergruppe»«Opprett deltakergruppe»
  • Gi relevant navn til deltakergruppen og trykk «Opprett ny deltakergruppe»
  • I den deltakergruppen du nettopp har opprettet, velger du «Legg til undergruppe»
  • Her vises nå 4 muligheter, velg «Legg til undergruppe med anonyme deltakere»
   (Hvis muligheten for å legge til anonyme deltakere ikke vises, så sjekk om det har sneket seg et relasjonsspørsmål inn i undersøkelsen. Hvis det har det, så skal du starte forfra med å opprette en undersøkelse uten relasjonsspørsmålet)
  • Trykk «Legg til undergruppe med anonyme deltakere»
  • Navngi undergruppen og velg antall deltakere i undergruppen.
  • Du kan velge å se en «Forhåndsvisning» av gruppen eller trykke «Ferdig» for å gjemme undergruppen.

Ønsker du å dele undergruppen opp etter kjønn, har du mulighet for å rette kjønn fra «Ukjent» innen du åpner deltakergruppen. Vær oppmerksom på at har du endret kjønnet kan det ikke korrigeres tilbake til ukjent, og mangler du en enkelt deltaker kan denne hellere ikke tilføyes uten kjønn. I begge tilfeller skal du slette undergruppen og tilføye det korrekte antall deltakere på nytt.

Har du behov for flere undergrupper, tilføyes disse i deltakergruppen. Eller du oppretter flere deltakergrupper med hver sine undergrupper.

Trykk «Åpne deltakergruppe» for å få tilgang til deltakerne sine engangsnøkler. Engangsnøklene deles ut og deltakerne logger på som normalt for å besvare undersøkelsen.