Distribuerbare undersøkelser – Veiledning enhet

Distribuerbare undersøkelser – Veiledning enhet

INFORMASJON TIL ENHETENE –Distribuerbar undersøkelse Følgende veiledning henvender seg hovedsaklig til enhetens ledelse For å delta i den distribuerbare undersøkelsen kommunen har utferdiget, er det opgaver du må utføre på enheten. I det følgende er det beskrevet...