Sosiogramspørsmål

Sosiogramspørsmål

Sosiogramspørsmål Sosiogramspørsmål undersøker deltakernes innbyrdes relasjoner. Sosiometriske spørsmål gir overblikk over, hvordan deltakerne velger hverandre i det enkelte sosiogramspørsmålets kontekst. Diagrammene viser antall ganger den enkelte deltakeren er valgt...