Undersøkelsen avsluttet – resultater

Undersøkelsen avsluttet – resultater

Undersøkelsen er avsluttet, les data med deltakernes svar Når en undersøkelse avsluttes, åpnes fanen Resultater. I denne e-læringen fokuseres det på å lese resultater, og bearbeide de innsamlede dataene.   Tilgjengelige faner når en undersøkelse er avsluttet...
Fanen grupper – få gruppeforslag

Fanen grupper – få gruppeforslag

Fanen «GRUPPER» når undersøkelsen er avsluttet Fanen «GRUPPER» er et hjelpeværktøy, hvor det kan lages forslag til f.eks. samarbeidsgrupper på bakgrunn av deltakernes valg av hverandre i sosiogramspørsmål. I GRUPPER anvendes deltakernes egne valg fra et eller flere...