Fanen «GRUPPER» når undersøkelsen er avsluttet

Fanen «GRUPPER» er et hjelpeværktøy, hvor det kan lages forslag til f.eks. samarbeidsgrupper på bakgrunn av deltakernes valg av hverandre i sosiogramspørsmål.

I GRUPPER anvendes deltakernes egne valg fra et eller flere sosiogramspørsmål, til å få forslag til samarbeidsgrupper og sitteplasser. I GRUPPER lages forslag til f.eks. samarbeidsgrupper med to eller flere deltakere eller hele deltakergruppen delt i to.

GRUPPER er laget for å gi deg som bruker av Klassetrivsel, forslag til samarbeidsgrupper og sitteplasser. I tillegg til at det sparer tid for brukere, har mange deltakere det lettere for å akseptere gruppeforslag som er dannet på bakgrunn av deres egne valg i sosiogramspørsmålene.

 

Gruppedannelsen kan styres ved hjelp av en rekke parametre:

 • Gruppestørrelse – still inn den ønskede størrelsen
 • Deltakere, som skal utelates, f.eks. fordi vedkommende er bortreist
 • Deltakere, som ikke bør komme i samme gruppe f.eks. for å støtte to bestevenner, som har en tendens til å isolere seg fra de andre, til å bli bedre kjent med de øvrige deltakerne
 • Vektingen av deltakernes valg,  avgjør om alle deltakernes valg av hverandre skal vektes likt, eller om valgene gjort av de som er valgt færrest ganger skal prioriteres i forhold til resten av deltakergruppen.
 • Kjønnsfordeling som styrer sammensetning av gruppene i forhold til kjønn

 

Opprett GRUPPE-forslag

 

For å benytte GRUPPER skal undersøkelsen/deltakergruppen være lukket/avsluttet.

 1. Åpne undersøkelsen, som skal ligge til grunn for forslagene. Husk at undersøkelsen/deltakergruppen skal være lukket/
 2. Velg fanen «Grupper»
 3. Trykk på «OPPRETT NY». Et slide-vindu åpnes.

4. På slide-vindu «1. DELTAKERGRUPPER»: Velg deltakergruppe

5. På slide-vindu «2. DATA»: Velg ett eller flere sosiogramspørsmål, som skal danne grunnlag for gruppene

6. På slide-vindu «3. INNSTILLINGER»: Gi gruppeforslaget et navn

  • Marker den ønskede gruppestørrelsen
  • Marker alternativ gruppestørrelse hvis alle grupper ikke kan bli like store
  • Velg eventuelle «deltakere som skal utelates» i gruppeforslaget (en årsak kan f.eks. være på forhånd kjent fravær)
  • Velg eventuelle deltakere som ikke skal plasseres i samme gruppe (en årsak kan være to bestevenner som har behov for å bli bedre kjent med de andre deltakerne)
  • Merk vektingen av deltakernes valg på en skala fra «Meget lav» til «Meget høy» – avgjør om alle deltakernes valg skal vektes likt, eller om valgene som tas av de som er valgt færrest ganger skal prioriteres i forhold til resten av gruppen.
  • Marker ønsket fordeling av deltakerne i gruppene:
   • Gruppene dannes hovedsaklig basert på deltakernes valg av hverandre, uten hensyn til fordeling av kjønn
   • Grupper basert på deltakernes valg av hverandre, men med begge kjønn i alle grupper
   • Grupper basert på deltakernes valg av hverandre, men med samme kjønn i alle grupper

 

*Klikk for flere bilder

7. Trykk på «LAGRE»

Se forslag til GRUPPER

 • Åpne gruppeforslaget med pilen til høyre for forslaget
 • Der kan du bla mellom forslagene øverst til venstre
 • Forslag som ønskes lagret, trykk på knappen «LAGRE»
  • Knappen LAGRE er GRØNN, når et forslag ikke er lagret
  • Knappen LAGRE er GRÅ, når er forslag er lagret

Rediger forslag

 • Trykk på de 3 prikkene ( … ) til høyre for forslagets navn
 • Trykk «REDIGER»
 • Slide-vinduet «REDIGER GRUPPEDANNELSE» åpnes
 • Se under «OPPRETT GRUPPEFORSLAG», prosessen er den samme som ved opprettelse

Eksporter forslag

 • Trykk på de 3 prikkene ( … ) til høyre for forslagets navn
 • rykk «EKSPORTER»
 • Gruppeforslagene kopieres til datamaskinens utklippstavle og skal settes inn i f.eks. Word eller lignende program

Slett forslag

 • Trykk på de 3 prikkene ( … ) til høyre for forslagets navn
 • Trykk «SLETT»