Grunnleggende introduksjon av Klassetrivsel

Grunnleggende introduksjon av Klassetrivsel

Grunnleggende introduksjon av Klassetrivsel Formålet med Klassetrivsel er trivselsundersøkelsen. Trivselsundersøkelser er en del av grunnlaget for å arbeide målrettet med barn og unges læringsmiljø, trivsel, forebygge mobbing og forebygge at barn og unge holdes...