Grupper og plasser

Grupper og plasser

Grupper og plasser Funksjonen Grupper og plasser, er et redskap som gir deg som bruker Klassetrivsel, forslag til samarbeidsgrupper, sitteplasser og Cooperative Learninggrupper. Ut over at det sparer tid for brukerne, synes mange deltakere, det er lettere å akseptere...