Grupper og plasser

Funksjonen Grupper og plasser er et redskap som gir deg som bruker Klassetrivsel forslag til samarbeidsgrupper, sitteplasser og Cooperative Learning-grupper. Utover at det er tidsbesparende for brukerne, synes mange deltakere det er lettere å akseptere gruppeforslag som er dannet på bakgrunn av deltakernes egne valg i relasjonsspørsmålet.

 

 

I funksjonen Grupper og Plasser kan du bruke deltakernes egne valg fra ett eller flere relasjonsspørsmål, eller resultatene fra lærervurderingen i vurderingsspørsmål, som grunnlag for å etablere samarbeidsgrupper, sitteplasser og CL-grupper.

I funksjonen Grupper og plasser får du forslag til f.eks. samarbeidsgrupper med to eller flere deltakere, hele klassen/gruppen delt i to, eller sitteplasser i f.eks. en hestesko.

Cooperative Learning grupper (CL-grupper) dannes ut fra lærerens vurdering av deltakeren i vurderingsspørsmål, og ut fra prinsippet om en faglig sterk, to middelsterke og en faglig svak elev i grupper med fire elever.

I Grupper og plasser styrer du en rekke parametre ved å bestemme:

    • Den ønskede størrelse på gruppene
    • Om en bestemt deltaker ikke skal telles med i forslagene til grupper f.eks. fordi en elev er bortreist
    • Om to bestemte deltakere ikke skal i samme gruppe
    • Om alle deltakernes valg av hverandre skal veie like mye eller om valgene gjort av de som er blitt valgt færrest ganger skal prioriteres framfor resten av gruppen
    • Sammensetningen av gruppene i forhold til kjønn