Fanen grupper – få gruppeforslag

Fanen grupper – få gruppeforslag

Fanen «GRUPPER» når undersøkelsen er avsluttet Fanen «GRUPPER» er et hjelpeværktøy, hvor det kan lages forslag til f.eks. samarbeidsgrupper på bakgrunn av deltakernes valg av hverandre i sosiogramspørsmål. I GRUPPER anvendes deltakernes egne valg fra et eller flere...