Fritekstspørsmål

Fritekstspørsmål

Fritekstspørsmål Et fritekstspørsmål er et spørsmål, hvor deltakeren selv skal formulere svaret. Fritekstspørsmål kan gi verdifull viten om deltakernes tanker om og bidrag til fremadrettede forandringer. Formuleringen av et fritekstspørsmål krever overveielser rundt,...