Fritekstspørsmål

Et fritekstspørsmål er et spørsmål, hvor deltakeren selv skal formulere svaret. Fritekstspørsmål kan gi verdifull viten om deltakernes tanker om og bidrag til fremadrettede forandringer. Formuleringen av et fritekstspørsmål krever overveielser rundt, hvorvidt deltakeren kan komme med opplysninger, som er beskyttet av persondatasikkerhet (f.eks. sykdom eller kriminalitet). Fritekstspørsmål er i Klassetrivsel anbefalt til å kun samle inn deltakerens forslag og idéer til fremadrettede tiltak.

Tilføy eget fritekstspørsmål

 1. Trykk på «TILFØY SPØRSMÅL»
 2. Trykk på «OPPRETT NYTT»
 3. Velg «FRITEKST»
 4. Tilføy spørsmålstekst
 5. «Spørsmålet skal besvares»:
  • Markering = skal besvares
  • Ingen markering= deltakeren kan gå videre til neste spørsmål uten å besvare
 1. Trykk på «LAGRE»

Fritekstspørsmål – diagram på resultatfanen:

 • Deltakernes svar på fritekstspørsmål vises i en tabell
 • Resultatene vises i delresultatene for den enkelte gruppen og deltakernes svar
 • På fritekstspørsmål vises for brukere med adgang til å se detaljer i undersøkelsen

Fritekst

Slik ser fritekstspørsmålet ut for deltakerne.