Fane deltakere fra opprettelse til utgivelse

Fane deltakere fra opprettelse til utgivelse

Fanen «DELTAKERE» Tanken bak Klassetrivsel-undersøkelser er å få innblikk i trivselen for hver enkelt deltaker og for fellesskapet. Derfor tilføyes deltakerne i grupper tilknyttet et fellesskap. Dette fellesskapet kalles deltakergruppen og er ofte (men ikke...