Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Finn svar på de vanligste spørsmålene   Nedenfor finner du en liste over de mest stilte spørsmålene. Kanskje du også kan finne svar på DITT spørsmål? Jeg finner ikke sosiogrammene Sosiogrammene finner du ved å gå til deltakergruppen du ønsker å se sosiogrammer...
Vedlikehold av elevlister

Vedlikehold av elevlister

Vedlikehold av elevlister – veiledning   Når et nytt skoleår starter, må alle elevene i Klassetrivsel flyttes til en ny klasse. Dette må gjøres manuelt og nedenfor finner du en guide (foreløpig på dansk) som beskriver hva du må gjøre. Filen må lastes ned....
Opplasting av deltakerlister med GOOGLE REGNEARK

Opplasting av deltakerlister med GOOGLE REGNEARK

Upload af deltagere med GOOGLE SHEETS (enhedsadministrator) OBS: For at uploade deltagere i Klassetrivsel, må du have rollen ENHEDSADMINISTRATOR. Se mere om roller i Klassetrivsel i e-learning om Administration. Hvis du ikke selv er enhedsadministrator, kan du logge...
Grunnleggende introduksjon av Klassetrivsel

Grunnleggende introduksjon av Klassetrivsel

Grunnleggende introduksjon av Klassetrivsel Formålet med Klassetrivsel er trivselsundersøkelsen. Trivselsundersøkelser er en del av grunnlaget for å arbeide målrettet med barn og unges læringsmiljø, trivsel, forebygge mobbing og forebygge at barn og unge holdes...