Fane «INNHOLD»

I denne e-læringen beskrives hvordan man tilføyer innhold i en undersøkelse, dvs. spørsmålspakker og spørsmål, redigerer formål og introduksjonstekst til deltakerne m.m.

På fanen «INNHOLD» tilføyes og redigeres tekster med bl.a. formål osv. og spørsmål tilføyes i spørsmålspakkene.

 

Undersøkelsens tekster:

Undersøkelsens tekster: «NAVN”, «FORMÅL», «INTRODUKSJON TIL DELTAKERNE» og

«AVSLUTNING», kan redigeres. Du kan lese mer om innholdet i tekstene «FORMÅL» og «INTRODUKSJON TIL DELTAKERNE», i e-læringen om GDPR og persondatasikkerhet under overskriften «Beskrivelse av formål for undersøkelsen».

Vi taler dansk i videoen

Rediger «navn», «formål», «introduksjon til deltakerne» og «avslutning»:

 1. Et slide-vindu åpnes ved trykk på henholdsvis «Rediger navn (under undersøkelsens tittel eller trykk på de tre prikkene) (…)» ved siden av enten «formål», «introduksjon til deltakerne» eller «avslutning».
 2. Trykk på «REDIGER»
 3. Åpner slide-vindu «INNSTILLINGER»
 4. Rediger ønsket felt:
  • «NAVN»: Vær oppmerksom på, at undersøkelsens navn ses av deltakerne
  • «FORMÅL»: anvendes til intern dokumentasjon (f.eks. kolleger, deltakernes foreldre), teksten vises ikke for deltakerne
  • «INTRODUKSJONSTEKST TIL DELTAKERNE»: formålsteksten alderstilpasses, så det er tydelig for deltakerne, hvorfor de skal besvare undersøkelsen
  • «AVSLUTNINGSTEKST»: kan redigeres, vises etter at deltakeren har avsluttet undersøkelsen
 1. Trykk på «LAGRE»

Spørsmålspakker og spørsmål i en undersøkelse

Spørsmål samles i spørsmålspakker og man kan opprette én eller flere spørsmålspakker. Spørsmål som ligger klar i Klassetrivsel er tematisert i spørsmålspakker. Du kan både anvende Klassetrivsels ferdige spørsmålspakker, eller lage dine egne spørsmålspakker med både ferdige og egne spørsmål.

Vi taler dansk i videoen

”Tilføy spørsmålspakke”

«TILFØY SPØRSMÅLSPAKKE» inneholder to muligheter:

  • Klassetrivsels ferdige spørsmålspakker med tilhørende spørsmål

  • Knappen «OPPRETT NY» oppret en tom spørsmålspakke til egne spørsmål, eller hent spørsmål fra Klassetrivsels ferdige spørsmålspakker

Tilføy ferdig spørsmålspakke med spørsmål:

 1. Trykk på «TILFØY SPØRSMÅLSPAKKE»
 2. Velg kategori (alderstilpasset) på siden «OPPRETT SPØRSMÅLSPAKKE»
 3. Velg én eller flere spørsmålspakker ved å trykke på pakkens navn
 4. Se spørsmålene i pakken ved at trykke på pilen ytterst til høyre
 5. Trykk på «TILFØY»

 

Tilføy ny spørsmålspakke til både egne og ferdige spørsmål:

 1. Trykk på «TILFØY SPØRSMÅLSPAKKE»
 2. Velg «OPPRETT NY»
 3. Fyll ut navn på spørsmålspakken
 4. Trykk på «LAGRE»
 5. Pakken er nå klar til egne spørsmål eller henting fra Klassetrivsels spørsmål

Innstilling på spørsmålspakke når deltakerkommentarfeltet er valgfritt:

Les mer om deltakerkommentarfelt og innstilling av disse i e-læringen om «Fanen innstillinger fra opprettelse til utgivelse».

 1. Gå til fanen «INNHOLD»
 2. Trykk på «…» (3 prikker) ytterst til høyre på spørsmålspakken
 3. Trykk på knappen «REDIGER»
 4. Marker ønsket innstilling for spørsmålspakken (alltid, aldri eller valgfritt)
 5. Trykk på «LAGRE»

Tilføy ferdige og egne spørsmål til egen spørsmålspakke

I egne spørsmålspakker, kan man legge til ferdige spørsmål eller opprette egne spørsmål.

Vi taler dansk i videoen

Tilføy ferdige spørsmål:

 1. Trykk på «TILFØY SPØRSMÅL»
 2. Velg KATEGORI (alderstilpasset)
 3. Åpne spørsmålspakke ved å trykke på pilen ytterst til høyre
 4. Trykk på pakkens navn for å åpne spørsmålspakken
 5. Velg ett eller flere spørsmål ved å trykke på spørsmål
 6. Trykk på «TILFØY»

Tilføy eget spørsmål (den ultra-overordnede):

 1. Trykk på «TILFØY SPØRSMÅL»
 2. Trykk på «OPPRETT NYTT»
 3. Velg ønsket spørsmålstype
 4. Tilføy spørsmålstekst
 5. Og rediger eventuelle innstillinger (les mer under de forskjellige spørsmålstypene)
 6. Trykk på «LAGRE»

Innstilling på spørsmål når deltakerkommentarfeltet er valgfritt:

Deltakerkommentarfeltet er tilgjengelig på spørsmålstypene enkeltvalg, multivalg, sosiogram og tabell.

Les mer om deltakerkommentarfelt i e-læringen om «Fanen innstillinger fra opprettelse til utgivelse»!

 1. Gå til fanen «INNHOLD»
 2. Trykk på «…» (3 prikker) ytterst til høyre på spørsmål
 3. Trykk på knappen «REDIGER»
 4. Marker eller fjern markering ved «vis deltakerkommentarfelt» Kryss (markert):
  • kommentarfelt vises
  • Kryss fjernet (ingen markering): kommentarfelt vises ikke
 1. Trykk på «LAGRE»

Tilgjengelige spørsmålstyper

I følgende gjennomgås de forskjellige typene spørsmål, som er tilgjengelige i Klassetrivsel, les om oppsett, hvilke data som kan samles inn med de forskjellige spørsmålstypene og hvilke diagrammer, som vises i resultatene.

Spørsmålstypene er:

 • Fritekst
 • Valgmulighet multivalg
 • Valgmulighet enkeltvalg
 • Sosiogram
 • Tabell