Velkommen!

Kom i gang med Klassetrivsel!  Et godt tilrettelagt verktøy til bruk ved kartlegging av psykososialt miljø og trivsel. Lær deg å bruke Klassetrivsel gjennom våre brukerveiledninger.

Ditt utbytte, du:

    • Lærer om alle de forskjellige muligheter du har når du lager en trivselsundersøkelse i Klassetrivsel
    • Får ideer til hva og hvordan Klassetrivsel brukes
    • Leser beskrivelser av hvordan du sikkert og systematisk benytter Klassetrivsel i trivselsarbeidet

Brukerveiledningen er delt opp med tekst og video, sidene har varierende lengde. Du skal beregne mellom 5-20 minutter per side. Brukerveiledningen skal ses som en samlet helhet, alle elementer supplerer hverandre.

Start med siden om GDPR – og les gjerne siden igjen. Klassetrivsel er sikkert å bruke, og vi vil gjerne kle deg som bruker på til hvordan du bruker Klassetrivsel.