Klassetrivselbloggen – vårt bibliotek med artikler, innlegg og inspirasjon i trivsels- og relasjonsarbeidet.

Klassetrivsel som medierende ledd

Klassetrivsel som medierende ledd

Hvordan kan et verktøy som Klassetrivsel være medvirkende til å kvalifisere dialogen mellom elever og deres lærere og/eller enheter? Dette spørsmålet møter vi inn imellom på kontoret. Derfor fant innlegget vei til tegnebrettet og er nå på bloggen. I innlegget kommer vi omkring, hvorfor det i noen sammenhenger er relevant å bruke et medierende redskap som Klassetrivsel, når man arbeider med mennesker, her særlig barn og unge.

les mer
Hvor går grensen? Innlegg i GDPR-bloggen om spørreetik

Hvor går grensen? Innlegg i GDPR-bloggen om spørreetik

Vi, i Klassetrivsel, ønsker å formidle rammer for, at det kan gjennomføres spørreundersøkelser, hvor etikken er i orden og hvor barna erfarer, at det er trygt og relevant at svare på en undersøkelse. Vår oppfordring er helt klar: Gjennomfør trivselsundersøkelser med spørsmål som er aktuelle for barnas og de unges hverdag i klassen. La grunnlaget være den positive interessen for barn og unges egen oppfattelse av hverdagen deres.

les mer
Information vedr. vedtak i sak om Arendal kommune og bruk av Spekter

Information vedr. vedtak i sak om Arendal kommune og bruk av Spekter

Dette er kopi av et informasjonsbrev sendt 4. november 2019, til våre norske kunder. Datatilsynet i Norge sendte i slutningen av oktober, et vedtak med forbud vedrørende en kommunes bruk av spørreundersøkelsen Spekter. Sentrale punkter i vedtaket, var blant annet kommunens praktiske plikter ved behandling av persondata og ordlyden i noen av spørsmålene i mobbeundersøkelsen som spør barna om å navngi hhv. de som mobber og bråker.

les mer
Fra negativ til positiv selvoppfattelse

Fra negativ til positiv selvoppfattelse

Dette blogginnlegget setter fokus på, hvordan du kan bruke en visuell tilgang når du arbeider med den enkelte eleven. Det som du skal til å lese, er en fremgangsmåte til hvordan to lærere arbeider med en enkelt elevs selvoppfattelse. De bruker et visuelt verktøy for å illustrere for eleven, at virkeligheten faktisk ser annerledes ut en hvordan eleven selv oppfatter den.

les mer